Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА

ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

с. ВОДИЦА

 

 

1.

Георги Йорданов Георгиев

43 г

животновъд

основно обр.

безпартиен

2.

Иван Генков Иванов

75 г

миньор

основно обр.

Н. Петков

3.

Иван Лазаров Бобев

77 г

пенсионер

основно обр.

БЗНС Н. Петк

4.

Илиян Пенев Радев

21 г

снабдител

средно обр.

безпартиен

5.

Иван Георгиев Калчев

82 г

пенсионер

основно обр.

БЗНС Н. Петко

6.

Иван Стефанов Първанов

38 г

мебелист

средно обр.

БЗНС Н. Петков

7.

Красимира Георгиева Пенева

36 г

касиер

средно обр.

безпартиен

8.

Кирчо Александров Христов

37 г

шофьор

средно обр.

безпартиен

з.[1]

Лозан Георгиев Йорданов

24 г

стр. тех.

средно спец.

безпартиен

10.

Марко Тончев Пенев

43 г

шофьор

основно обр.

безпартиен

11.

Манася Петрова Тодорова

48 г

учителка

полувисше

безпартийна

12.

Милка Георгиева Георгиева

43 г

домакин ДГ

средно обр.

безпартиен

13.

Мильо Петков Славчев

70 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

14.

Невена Петрова Дончева

18 г

ученичка

 

 

15.

Недко Георгиев Стефанов

13 г[2]

монтьор

средно обр.

безпартиен

16.

Ненко Пенев Ненов

18 г

ученик

 

 

17.

Петър Дончев Петров

54 г

художник

висше обр.

безпартиен

18.

Пеньо Митев Пенев

44 г

монтажник

средно обр.

безпартиен

13.[3]

Пеньо Пенев Ганев

44 г

закупчик

средно обр.

безпартиен

20.

Румен Стефанов Цонев

18 г

ученик

 

 

21.

Румен Станков Първанов

40 г

механик

средно обр.

безпартиен

22.

Стефан Георгиев Стоянов

52 г

закупчик

основно обр.

безпартиен

23.

Стефан Първанов Стоянов

76 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

24.

Стефан Ганев Стоянов

84 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

25.

Стойчо Лазаров Стойчев

78 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

26.

Маргарита Пенчева Каракоева

50 г

инженер химик

висше обр.

Н. Петков

27.

Тодор Цанев Тодоров

58 г

учител

полувисше обр.

безп. член ВВ

28.

Тодор Стефанов Тодоров

60 г

електротехник

средно обр.

Н. Пет

23.[4]

Пламен Цанков

18 г

 

 

 

 

 


 

[1] Поради технически проблем с пишещата машина цифрата 9 е заменена с 3.

[2] Поради технически проблем с пишещата машина цифрата 9 е заменена с 3.

[3] Поради технически проблем с пишещата машина цифрата 9 е заменена с 3.

[4] Поради технически проблем с пишещата машина цифрата 9 е заменена с 3.

 

  

 

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.