Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СПИСЪК

 

на членовете на ФК “Демокрация” с. Бойка общ. Бяла Русенски регион[1]

  

 

1

Име презиме и фамилия

местоживеене

професия

образование

Членува ли в друга партия

2

Милка ...

с. Бойка

учителка

полувисше

не

 

3

Петър ...1

с. Бойка

служ.    

средно

не

 

4

Йордан...2

с. Бойка

механик

средно

не

 

5

Генка ...

с. Бойка

домакиня

средно

не

 

6

Мариян ...

с. Бойка

механик

средно

не

 

7

Белчо ...3

с. Бойка 

служител

основно

не

 

8

Цветана ...

с. Бойка

нач. поща

средно

не

 

9

Стефан ...

с. Бойка

безработен

средно

не

 

10

Стефан ...

с. Бойка

служител

средно

не

 

11

Димо ...

с. Бойка

рибовъд

осн.

не

 

12

Атанас ...

с. Бойка

механик

осн.

не

 

13

Стоян ...

с. Бойка

безраб.

осн.

не

14

Васил ...

с. Бойка

служител

осн.

не

 

15

Дончо ...

с. Бойка

безраб.

осн.

не

 

16

Мирослав ...

с. Бойка

шофьор

осн.

не

17

Асен ...

с. Бойка

шофьор

осн.

не

 

18

Анелия ...

с. Бойка

безроб.

осн.

не

 

19

Бисерка ...

с. Бойка

служ.

осн.

не

 

20

Тодор ...

с. Бойка

служит.

средно

не

 

21

Галя ...  

с. Бойка

служител

безработна

не

 

22

Кольо ...  

с. Бойка

служит.

осн.

не

 

23

Дочка ...

гр. Русе

служ.

средно

не

 

24

Сафие ...

 

 

 

 

 

25

Ибрям ...4

 

 

 

 

26

Бариш ...

 

 

 

 

 

27

Елка ...

 

 

 

 

 

28

Ефтим ...

 

 

 

 

 

29

Осман ...

 

 

 

 

 

30

Селиме ...

 

 

 

 

 

31

Евгени ...

 

 

 

 

 

32

Гюла ...

 

 

 

 

 

председател:  (подпис)

 


 

[1] От № 23 до № 31 имената са вписани допълнително на ръка и не е посочена друга информация за лицата.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.