Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СОФИЯ

 

КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

при Съюза на преводачите в България

  

Съюзът на преводачите в България обединява стотици творци с висока култура и истинска гражданска ангажираност. Но СПБ, такъв, какъвто е сега, е изграден по модела на всички останали творчески съюзи, които са типични образувания на тоталитарния стил на управление на културата. Като се взе предвид назрялата необходимост от радикални промени в духовната сфера и свързаните с нея институции и структури, и като се прецени, че СПБ след Четвъртия си конгрес, въпреки направеното, изостава от процесите на демократизация, на 20.02.1990 г. се състоя Учредително събрание на КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПРИ СПБ. До 1 март 1990 г. в КЛУБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ се записаха 137 членове на СПБ.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ е убеден, че поради характера на своя труд преводачите са в авангарда на демократизацията и сближаването на народите.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ е независим от държавните органи, институции и политически партии и вижда своето естествено място във Федерацията на клубовете за демокрация и гласност в България.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ смята, че СПБ, като творческо-професионална организация, е длъжен да се бори с всички свои сили, средства и възможности, за демокрация в обществения живот.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ е партньор и опонент на ръководството на СПБ и като генератор на идеи и инициативи ще го насърчава, подтиква и насочва към по-бързи и радикални демократични промени.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, чрез свободно избрани комисии, работи за:

- устройство на СПБ на федеративен принцип;

- отказ от показни и протоколни прояви без реално значение за творческата и професионалната дейност на СПБ;

- насочване на основните усилия на СПБ към решаването на отдавна назрелите и занемарени професионални, социални и творчески проблеми на българския преводач.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ действа на обществени начала и се отказва от всякакво организационно и структурно бюрократизиране.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ се представя от седемчленен изборен Клубен съвет с едногодишен мандат.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ разработва перспективна програма за защита на професионалните права и социалния статус на преводачите.

В КЛУБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ могат да членуват всички членове ва съюзните звена, независимо от техните политически възгледи, етнически, верски различия, произход и т.н.

КЛУБЪТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ е постоянно отворен за нови членове.

Стефан Савов

Аглика Маркова[1]

 


 

[1] Подписите са ръкописни, а иначе целият текст е на пишеща машина. Датата на учредяването на този Клуб - 20 февруари 1990, е датата на включването на Стефан Савов в процесите на политическа промяна.

 

 
 

 


opyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home