Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СПИСЪК НА СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ 

 

Антонина Желязкова

Румен Дечев

Проф. Трайко Николов

Люба Гъркова

Копринка Червенкова

Кристина Тошева

Александър Николов

Анди Палиева

Светлана Шаренкова

Мария Бойкикева

Евгения Иванова

Румен Димитров

Мико Петров

Георги Фотев

Радослав Атанасов

Мая Димитрова

Тодор Петев

Вяра Ганчева

Стефан Дончев

Николай Тилкиджиев

Петър Стайков

Борис Колев

Ангел Ахрянов

Светла Колева

Галина Колева

Андрей Иванов

Свобода Недева

Диан Гладичев

Еленко Божков

Петко Симеонов

Георги Мишев

Марко Ганчев

Вили Цанков

Иван Евтимов

Петранка Евтимова

Ненчо Ненчев

Веселин Панайотов

Корнелия Божанова

Аглая Шамлиева

Тодор Шишманов

Мария Александрова

Николай Коларов

Лилия Минчева

Пиринка Хаджиева

Христо Вучков

Невяна Стефанова

Никола Вандов

Златко Стоянов

Милка Генова

Петко Абаджиев

Христо Иванов

Димитър Луджев

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.