Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Федерация на клубовете за демокрация 

СПИСЪК[1]

на експерти по работни комисии

  

1. Комисия по “Здравеопазване и медицина”

     1.1. д-р Чудомир Начев – професор, дмн; директор на И-та по вътрешни болести към Мед. Академия.

     служ. тел:         ,[2]             дом. тел:

     Данни: Супер.експерт в областта на медицината, световно признат (включен е в последното издание на Who is Who?), универсално ерудиран в много области на науката и управлението.

     1.2. д-р Сергей Георгиев Крутилин – доцент, кмн, хирург-гинеколог в Акушеро-гинекологичен институт към Мед. Академия

     служ. тел:         ,             дом. тел:

     Данни: Експерт в областта на медицината, здравеопазване и демография. Силно ангажиран с клубовете, ръководител на комисията по Здравеопазване и медицина.

     1.3. д-р Александър Събев – председател на синдиката на здравните работници към КНСБ.

     служ. тел:         ,             дом. тел:

     Данни: Специалист-експерт в областта на организация на здравеопазването и на осигурителните здравни фондове. Запознат с всички западни системи на здравеопазване и съставил проект за нашите условия.

2. Комисия по “Аграрни проблеми”

     2.1. доц. Георги Михнев Митев – кик.н - преподавател във Висшия и-т по Световно стопанство-София

     служ. тел:         ,             дом. тел:

Данни: Специалист по икономика на селското стопанство (аграр-икономист); висококвалифициран експерт; силно ангажиран с ФКД – ръководител на Комисията от експерти. Има богат опит в агитационната работа; автор на статии и текстове към програмата на СДС.

2.2. Димитър Димитров – ст н с I ст, к сел. ст. н., агроном и еколог на селското стопанст. Работи в И-т “Пушкаров”.

служ. тел:         ,             дом. тел:

Данни: Супер-експерт по проблемите на частното земеделие. Силно ангажиран с ФКД, има богат опит в разяснителната работа върху програмата на СДС.

2.3. Димитър Стойчев – ст н с I ст, в И-т “Пушкаров”.

служ. тел:         ,             дом. тел:

Данни: Експерт в областта на почвознанието и агрохимията. Ангажиран с клубовете на ФКД.

3. Комисия по “Политология, история и социология”

     3.1. Атанас Стоилов – кфн, философ и политолог.

служ. тел:         ,             дом. тел:

     Данни: философ (бивш преподавател по научен комунизъм), сега специализирал политология, ангажиран с ФКД

     3.2. Румяна Коларова – философ и политолог, преподавател в СУ “Кл. Охридски”.

служ. тел:         ,             дом. тел:

     Данни: Висококвалифициран политолог, източник на оригинални идеи.

     През периода: декември 1990 до март 1991 взе участие в почти всички дискусии на ФКД. След разцеплението на ФКД се оттегли от активно участие. Към нея е нужен по-специален подход.

     3.3. доц. Димитър Иванов – кфн, ръководител катедра “Теория на политическите науки” в СУ “Кл. Охридски”

служ. тел:         ,             дом. тел:

Данни: Висококвалифициран политолог, бивш ръководител на комисията по “Политология” и заместник на стнс дюн Димитър Ненов в ръководството на експертите.

След разцеплението на ФКД се оттегли, но е привърженик на СДС – при някои условия е готов да сътрудничи на ФКД.

 


 

[1] Не е отбелязано кой е съставил списъка, но той е приеман и докладван в ръководството на Федерацията през есента на 1991 година.

[2] В оригинала са посочени телефоните.

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home