Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

 

Националното съвещание на СДС, състояло се на 19 май 1991 г., и свикано като консултативно, при откриването му неправомерно бе обявено за “Национална конференция”. Очевидно по предварителен сценарий, присъстващият като гост д-р К. Тренчев произнесе обстойна политическа реч, в която предложи СДС да загуби своя коалиционен характер и на негово място да бъде учредена нова политическа организация – “Общонародно движение за демокрация”. Това бе опит представителите на общинските координационни съвети да бъдат подведени и изманипулирани. По същество беше лансирано изграждането на нова партия на базата на членския състав на сегашните партии и организации-членки на СДС, - партия, която няма нищо общо с организационните принципи на съюза. Делегатите отклониха предложението, но все пак приеха решение, според което Националната конференция се обявява за “върховен изразител на политическата воля на съюза”, чиито решения “са задължителни за всички партии, организации и движения, както и за структурите, включени в СДС”. По този начин Националното съвещание си присвои права, които не са предвидени в статута на СДС и са извън мандата на делегатите. А опитите за диктат над суверенни партии и тонът, особено спрямо наши депутати, напомнят стила на времето, което желаем да забравим.

Водени от желанието за запазване на единството на СДС, ние декларираме своята готовност да бъде подписано ново вътрешносъюзно политическо споразумение.

 

КС на СДС

 

Петко Симеонов

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.