Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

 

Ние, представителите на клубовете от цялата страна, събрани на конференция на ФКД в Шумен, заявяваме:

1. Оставаме твърдо на позицията на либерализма. Ще работим за победата на либералната демокрация в нашата страна.

Ние държим на мирния преход. Ние отричаме левичарската практика на максималистки и подстрекателски лозунги, търсенето на врага най-вече в собствените си редици, подмяната на конструктивното действие с популистка идеология и други средства от арсенала на пролетарската революция.

Ние залагаме на зрелостта на нацията и сме за:

- спокойно разясняване на политическите позиции;

- толерантност към чуждото мнение;

- открит и честен диалог както с опонента, така и с партньора.

Ние изповядваме исконните идеи на либералната демокрация:

- конституционно защитена неприкосновеност на частната собственост и свободно предприемачество с приоритет на частния сектор пред държавния;

- социална система, отговаряща на икономическите възможности, но осигуряваща нормално човешко съществуване на социално слабите;

- икономика, основана на екологосъобразни технологии;

- защита на националните интереси и приобщаване на България към европейските структури;

- приоритет на таланта и нуждите на личността пред изискванията на всякакви социални обединения;

- законови и политически гаранции за свобода, неприкосновеност и граждански права на личността;

- гарантиране свободата на мисълта, убежденията и словото, защита на интелектуалната собственост;

- свобода на религията, закрила на църковните институции, защита на етническата самобитност.

Като потвърждава привързаността си към тези либерални принципи, конференцията утвърждава включването на Федерацията на клубовете за демокрация в СДС-либерали и задължава Националния федеративен съвет и Изпълнителното ръководство да работят за организираното изграждане на либералната коалиция.

2. В предстоящите избори нашият главен опонент е комунизмът. Той трябва да си отиде завинаги. Ние заявяваме, че партия, извършила толкова тежки престъпления срещу собствения си народ, няма нито морално, нито законно право да остава на власт.

Ние искаме съд над виновниците за националната катастрофа, съд за палачите от лагерите и за техните идейни вдъхновители, съд за тези, които проектираха и проведоха Възродителния процес, съд за незаконно забогателите от държавно и партийно имущество, връщане на обществото на заграбените от комунистическата партия богатства.

Заедно с това ние сме против ощетяването в права на когото и да е, единствено поради партийната му принадлежност или идейните му убеждения.

3. Ние осъждаме опитите на наши колеги от СДС да разбият опозицията чрез непочтена пропаганда и антидемократични средства, чрез организиране на вътрешни преврати в самостоятелни организации, членуващи в СДС. Осъждаме всички действия, довели до отслабване на коалицията СДС в навечерието на изборите.

4. Ние сме за широка коалиция на всички опозиционни сили, борещи се против комунизма и диктатурата, стоящи на демократични позиции и използващи единствено демократични методи на борба.

Конференцията възлага на Националния федеративен съвет и Изпълнителното ръководство да направи всичко необходимо за създаване на такава широка обединена демократична опозиция.

Да спечелим тези избори с разум и доброта, с единство и толерантност! Да изкореним комунизма не само като политическа сила, но и като манталитет и поведение! Да възтържествува демокрацията!

 

3 август 1991

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.