Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) Е ЗА

ЕДИНСТВО НА СДС

 

Първата национална конференция на ФКД, състояла се на 20 и 21 юни 1991 г. в Банкя

РЕШИ:

1. Настояваме на 17 юли 1991 г. Великото Народно Събрание да се саморазпусне.

2. ФКД като един от основателите на СДС, държи на неговото единство. Ние сме против блоковото деление на Съюза, смятаме, че сепаратизмът е гибелен не само за опозицията, но и за съдбата на демокрацията в България. Застъпваме се за самостоятелността на партиите и организациите в СДС, но с решително отстраняване на теснопартийните интереси в името на каузата на СДС. На изборите да се излезе с единна листа, без квоти и в тясно сътрудничество с всички опозиционни сили.

Издигането на кандидатите да става предимно от общините, а утвърждаването им – винаги от две нива с еднакви правомощия: общински КС и НКС при пълно съгласие.

3. Настояваме пред всички партньори в СДС и сред членовете и симпатизантите да се възстанови духът на сътрудничество, толерантност и уважение. Всяка нападка – устна или чрез пресата, да се смята за проява на сътрудничество с БСП.

4. ФКД да предложи на НКС да бъде създадено в кратък срок правителство в сянка и активно да участвува в изработването на неговата програма.

5. Членовете на ФКД да се включат дейно в предизборната подготовка и в изграждането на изборните щабове.

6. В тази предизборна кампания – решителна за България – ФКД и СДС да покажат, че бъдещето на страната е единственно в демократичното и мирно развитие. Само опозицията е в състояние да избави Родината от катастрофата и социалистическата разруха.

7. Решението на Великото народно събрание за Българското радио и Българската телевизия е неконструктивно и призоваваме да се отмени.

8. Подкрепяме усилията на Президента и на икономическия екип на правителството в техните усилия за провеждането на икономическата реформа.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.