Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Решение на Националния координационен съвет на СДС[1]

 

1. Депутати от Съюза на демократичните сили, които останат във Великото народно събрание, не представлвяват съюза и не могат да говорят от негово име.

2. Потвърждава отново многократно изразената си позиция pа саморазпускане на парламента и незабавни избори за ново Велико народно събрание.


 

[1] Това е "Обръщение към българския народ", в което се съдържа цитиранато тук решение, виж в. "Демокрация" от 31 май 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home