Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

РЕШЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ - 18.V.91 год., София

  

Ние, представителите на ФКД, като оставаме твърдо на позициите на либералната демокрация, решихме:

1. Организационната структура на СДС да укрепва като коалиция и като всенародно движение на базата на ново политическо споразумение без квоти.

2. Препоръчваме депутатите от парламентарната група на ФКД във ВНС да напуснат Великото народно събрание и след определяне на датата за нови парламентарни избори през ЮЛИ да се завърнат и продължат законодателната си дейност по проектите на правителството.

3. Да се прекратят всякакви нелоялни прояви между дейците на СДС. 

СОФИЯ                                                   18.V.1991 г.

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.