Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

РЕШЕНИЕ

НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ОТ 13.04.91 Г.

 

Клубовете за демокрация водят своето начало от 03.11.1988 г., когато в 65-та аудитория на Софийския университет стотина интелектуалци демонстрираха желанието на българския народ за премахване на тоталитарната система. С гражданските си позиции основаният тогава Клуб за подкрепа на гласнодтта и преустройството даде своя принос за демократичните промени в България и завоюва собствено трайно място в българската политическа история.

 Клубовете за демокрация бяха едни от инициаторите за създаване на Съюза на демократичните сили, като заедно с останалите неформални движения и отделни активисти на БЗНС “Никола Петков” започна консултации за обединяването на българската демократична опозиция още през лятото на 1989 г. По-късно се присъединиха и реанимиращите се стари партии и нововъзникналите политически обединения.

През цялото време от 7 декември 1989 г., когато в Института по социология беше основан СДС, досега нашите представители в Националния координационен съвет, в общинските, градски и други регионални координационни съвети, в консултативните съвети винаги са отстоявали единството на СДС и неговата демократична и хуманистична същност. Напоследък някои партии от СДС се самоопределят като неоконсервативни и неолиберални, други наричат себе си “Център”. Ние намираме това за напълно естествено. Естествено е реанимираните и нововъзникнали партии и движения да търсят своята политическа физиономия, да изпробват дробовете си за самостоятелно дишане в днешната политическа атмосфера. Ние сме готови да ги подкрепим в техните първи самостоятелни крачки. Заедно с това заявяваме, че Клубовете за демокрация нямат самостоятелно съществуване вън от СДС. Ние напълно се отъждествяваме със СДС и както досега, така и в бъдеще ще работим за укрепването и развитието на Съюза. Единството на всички антитоталитарни сили е върховна наша цел до пълната смяна на системата. Ние се обръщаме към нашите привърженици, обръщаме се към всички членове и гласоподаватели на СДС: единството на антитоталитарните сили е основно условие за мирното и бързо изграждане на демокрацията в България.

“ЕДИНСТВО” е нашият лозунг.

Националното съвещание на Съвета на Федерацията

 

РЕШИ:

 

1. Задължава представителите на Клубовете в координационните и консултативни съвети да работят за единството на коалицията СДС в предстоящите избори.

2. Призовава Клубовете в цялата страна да подпомагат изграждането на граждански клубове на СДС. В тези клубове да се включват безпартийни, които отстояват синята идея, отстояват идеята за демокрация.

3. Приема за основа на дейността на клубовете за демокрация идеите на либералната демокрация, които са изложени в платформата на Федерацията.

4. Като отчитаме, че понятието “гласност” като своеобразен синоним на “свобода на словото” се включва имплицитно в понятието “демокрация” и че беше включено в наименованието на клуба от тактически съображения, съкращаваме името на: ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

5. Считано от 15.04.91 г. в ръководствата на Клубовете на ФКД, в изпълнителното бюро, делегати и като представители на ФКД в националните и общинските КС на СДС да не участват членове на Федерацията, които членуват в други политически партии и движения, регистрирани по закона за политическите партии.

6. В предстоящите избори да Парламент и за общински органи на властта Клубовете за демокрация ще издигнат в рамките на СДС кандидати за всички места в Народното събрание и в общините. Възлага се на Клубовете да издирват талантливите и неопетнени хора и да издигат техните кандидатури, като спазват стриктно процедурите, приети от Националния координационен съвет.

7. Упълномощава Оперативното бюро да постави пред КС въпроса за свикване на национален форум на СДС с цел консолидиране на Съюза.

8. Препоръчва на Оперативното ръководство да направи необходимото за издаване вестник на Федерацията.

 

 

*                *                *

РЕШЕНИЕ

НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА, ПРОВЕДЕН НА 13.04.1991 ГОДИНА, ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Като отчита сегашната икономическа, политическа и психологическа ситуация в страната, предизвикана от все още неосъществения преход към нова обществена система и като смята, че ФКД може и трябва да взема активно участие в ускоряването на този процес, СЪВЕТЪТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА  взе

 

РЕШЕНИЕ

 

ДА СЕ СВИКА НА 18.05.1991 ГОДИНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема:

“ЗА СМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ”, на която:

/1/ Да бъде разгледан и приет проект за Програма на ФКД;

/2/ Да бъде разгледан и приет проект за нов Устав на ФКД;

/3/ Да бъде разгледано участието на Федарицията в изборите;

/4/ Да бъде разгледан доклад за дейността на ФКД;

/5/ Да бъдат избрани ръководни органи.

 

За тази цел:

/1/ Избираме работна група за подготовка на проекто-програмата в следния състав: Г. Фотев, д-р Ж. Желев, П. Симеонов, А. Димитров, Ани Серафимова, В. Панайотов, Д. Ненов, В. Петков, И. Евтимов.

 

/2/ Избираме работна група за подготовка на проекто-промени в Устава в следния състав: Й. Соколов, П. Абаджиев[1], Е. Божков.

/3/ Възлагаме на председателя на ФКД да подготви подробен доклад за дейността на Федерацията до датата на Националната конференция.

 

На конференцията 1 делегат ще представлява 30 членове, от клуб ще присъства най-малко един делегат.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.