Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПРОТОКОЛ[1]

 От 8 декември 1989[2] на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството.

 

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Колеги, както знаете, вчера беше съграден СДС.

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Имам процедурен въпрос. Искам да попитам кой си позволи да свика хората така, че аз сега да бъда принуден да питам Георги Мишев защо е тук. Или другите другари защо са тук? Кой си позволи да ни поставя в такова положение? Хора, които ние уважаваме и които ценим да им задаваме сега такъв въпрос. Аз искам точно да ми се отговори кой ги е поканил?[3]

 

ВЕРА?????????????[4]

Ако трябва ние ще си тръгнем.

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Аз не поставям въпроса към Вас. Аз се извинявам пред вас, че поставям така въпроса. Аз само искам да кажа, че това за мен е форма на манипулация и искам да знам кой от ръководството е поканил тези другари. При цялото мое уважение към тях. И аз нямам нищо против да останат, но кой ме поставя мен лично в това положение.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Аз не знам кой ги е поканил....

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

НЕ може да не се знае др. Желев. Все някой има автор на това нещо.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Лично аз не съм канил никой от присъстващите, които не са членове на ръководството, но аз лично мисля, че ние няма защо да се страхуваме да присъстват тук наши колеги, членове на нашия клуб. Ние и друг път сме правили заседания с по-разширен актив, когато са се решавали едни или други въпроси, но ако се налага аз смятам, че заседанието може да се направи и без присъствието на тези другари. Или пък може, ако те имат да кажат нещо. Да гласуваме ние ръководството.

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Аз моля да не се измества въпросът. Не е въпросът за страх, а за нередност. За нарушаване на елементарни правила на процедурата.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Къде е записана процедурата др. Кюранов? Чия е тази процедура?

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Такава процедура има. Когато заседава УС си заседава УС. Ако беше така, аз също можех да се обадя на 10-на мои другари, тъй като ние знаем, че идваме тук с различни мнения. Няма защо да се правим на ударени. И аз също можех да се обадя на някои, за да чуя тяхното мнение. Аз мисля, че това не е редно и това не бива да се прави, и сега не трябва да се направи.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ

Аз не съм поканил никой от присъстващите не-членове на УС. Напротив, отклоних двама души, Борис Христов, който искаше да дойде и Димитър Коруджиев, който искаше да дойде заедно с още 10-на човека. Но смятам, че това е било в практиката на УС и досега да присъстват и не членове на УС при обсъждането на редица въпроси и, разбира се, при гласуванията, които са ставали тези хора не са взимали участие. Те са слушали, гледали са. Ако има предложение от др. Чавдар Кюранов ние можем да гласуваме дали те да напуснат или да останат. Разбира се, аз не издигам такова предложение.

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Моето предложение е първо да се отговори кой е поканил другарите.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ

На въпроса на проф. Чавдар Кюранов. Всички хора, които ми се обадиха и изразиха пред мен като човек, който познават от УС своят протест, несъгласие с решението му, аз казах, че ние ще направим опит да го поправим или да го утвърдим и ще се съберем в 10 часа и им казах къде ще бъдем. Някои от тях са говорили и с други хора, защото тук аз виждам хора, с които не съм говорил пряко. И аз също искам да задам един въпрос на проф. Кюранов. Досега имало ли е заседание на УС само от неговите членовете и без да е присъствал нито един не член на УС.

 

НЕВЕНА СТЕФАНОВА

Преди два дни. То беше много важно заседание.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ

Е, това е едно.

 

НЕВЕНА СТЕФАНОВА

Не е само едно Данчо. Ти присъстваш на едно.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Моля. Борис Спасов има думата

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Понеже на мен ми отговориха. Аз съм наясно, че ги е поканил др. Василев. Аз нямам нищо против те да останат, но исках този въпрос да бъде изяснен.

 

БОРИС СПАСОВ

Аз мисля, че въпросът на др. Кюранов е съвършено правилен. Мисля, че ние 1-2 пъти сме приказвали по тези въпроси и не се спазват. Тогава трябва да се даде възможност, щом като някой иска да познава решение на УС с помощта на други членове на клуба, това ние трябва сега да го гласуваме и следващия път всеки от нас да довежда хората, които са му угодили, за да упражнява натиск да си решава въпросите така, както той желае.

 

БЛАГА ДИМИТРОВА

По-мек тон може ли. Не сме тук казарма. По-мек тон, по-човешки тон.

 

БОРИС СПАСОВ

Извинявам се за нечовешкия тон. Но сега ние започваме едно заседание съвсем ненормално. Ето защо аз предлагам другарите, които не са от УС да ги изслушаме, да видим за какво са дошли и след това да останем само членовете на УС, за да разискваме въпросите, за които сме се събрали. Защото аз не зная за какво сме се събрали. Мен ми се съобщи малко преди 9 часа и ми се каза в 10 часа, бъди точен да дойдеш там и там. За какво, защо, не зная.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Аз не съм обяснил, защото досега има само процедурни въпроси.

 

ГЕОРГИ МИШЕВ

Формално Чавдар Кюранов е абсолютно прав. Въпросът е следния. Защо дойдохме тук няколко души, повечето самопоканени. Снощи след като чухме по радиото и след това по телевизията съобщението за създаването на СДС и разбрахме, че в тези сили не влиза клуба, първо, ние подскочихме всички от изненада, защото никога не сме си представяли, че клуба ще бъде в един такъв решаващ момент, ще бъде извън този съюз, тази коалиция.

Второ, започнаха да ми звънят от най-различни места. На мен ми звъняха от три места от провинцията: от Русе, от Ловеч и от Ямбол и питат какво става, нещо грешка ли е. Те не могат да допуснат, че е станало по друг начин, освен по някаква техническа грешка, повечето хора.

И аз позвъних тази сутрин на Блага и Данчо и ги попитах нещо ще се прави ли по принцип, да се преразгледа това решение. И разбрах, че тука ще има такова нещо и няколко души по този път сме дошли. Ние веднага ще си отидем. Това не е проблем. Нашето мнение нито е решаващо, нито е съдбоносно. Не с такава цел сме дошли. Дошли сме все пак да кажем нашето мнение на заседанието.

Моментът е изключително важен политически в контекста на събитията в Европа, Източна Европа и, че нашето стоене отвън се възприема от широката публика като слабост на интелигенцията, като предателство, като огъване, като слабост от глупост. Това го имайте предвид при обсъжданията. Никого не задължаваме.

Желая да се преразгледа едно такова решение. Политиката е низ от компромиси и от преразглеждания. Ние непрекъснато заставяме правителството да преразглежда своите грешни ходове. Нищо не ни коства, ако този ход се е оказал недостатъчно дълновиден да го преразгледаме. Това е, което искам да кажа и си тръгвам.

(Масово му се молят да не си тръгва.)

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ

Моля ви се, няма решение на УС. Заедно с това УС има практика да присъстват и други хора, включително и такива, които задават въпроси «защо има други хора».

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Аз съм присъствал винаги, когато съм бил само поканван или съм имал да докладвам. Никога не съм присъствал по свое желание. Няма такъв случай.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Стига, дайте да не се излагаме.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Има думата Марко Ганчев.

 

МАРКО ГАНЧЕВ

Мисля, че най-малко може да се говори за процедурни въпроси сега, когато въпросът не е само за съществуването на клуба, то е фундаментално. Въпросът е, че ще се заличи и досегашното му съществуване, досегашните му заслуги, авторитет и т.н. И за никакви процедурни въпроси не може да става дума. Трябвало е да потърсим колкото може повече хора. Даже би трябвало да се направи общо събрание и да има гласуване, защото въпроса е важен. Лично на мен ЗО души са ми дали заявления за членство в клуба по времето на Тодор Живков и ЗО-те ми се обадиха, че си оттеглят заявленията и аз съм съгласен с тая работа, но ако може да я спасим да не бъде така, да се опитаме да я спасяваме.

 

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

Естествено такъв въпрос трябваше да се постави, но трябваше да се постави по друг начин. И според мен, ние ще демонстрираме много лоши качества, ако сега се плъзнем по тези неща. Поддържам това, което се каза. За мен най-ценни са тези хора, които след снощния случай ни търсят и звънят. И нямат пукнат грош цена тези, които всичко приемат спокойно. Така, че аз поддържам това тези хора да останат и да започнем разискването по същество. И да не се увличаме прекалено много по процедурни въпроси и т.н.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Добре има предложение да останат. Друго предложение.

 

БОРИС СПАСОВ

Аз си оттеглям мнението да не останат. Аз съм затова също така. Но аз искам да уточня. След като завършим това, ние УС предлагам да останем, за да се уточним за бъдеще да не се получават такива глупави ситуации, защото на миналото заседание ние приказвахме едни неща и сега ги нарушаваме.

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Аз все пак държа да се уточни, защото много хора са получили грешна представа и продължават да получават грешна представа от хора, които спекулират с доверието на някои членове на УС. Да се обясни защо клуба не е член на съюза. Защото такова впечатление остава, че има някакви продажници в УС, някакви предатели и т.н. До сега аз не съм се продал на никой и държа да се обясни, защото ние имахме условия за влизане в съюза и ние имаме право като клуб със собствена физиономия, за разлика от много от сдруженията, които сега са влезли и които все още нямат собствена физиономия, имаме право да поставим определени условия за този съюз. Не желаем и няма да останем вън от обединението на демократичните сили. Не желаем и няма да останем вън от общото движение за демократизиране. Такова нещо в УС няма. Държа да се уточни, защото това ще продължи да се разпространява, че едни продажници там изваждат клуба от течението на прогресивните сили в България. Нямаше нито един против. А в координационния съвет на съюза има хора, които се опитват да диктуват на клуба свои похвати.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Това не е вярно на заседанието до края.

 

МАРИЯ БУЮКЛИЕВА[5]

Мога ли да направя едно съобщение. Вчера вечерта в 8 часа председателя на партийната община Слатина съобщи, че днес ще има извънреден пленум на партията, не се знае за какво е, но каза, че днес петък, което не отменя пленума в понеделник. Освен това тя е призовала партийните членове на общината да не масовизират митинга в неделя[6].

 

ГЕОРГИ ДРУМЕВ???????????????

Колеги, всъщност с изказването на Николай започнаха разискванията по същество и аз предлагам да се гласува това, което трябваше да се гласува, за да продължим.

 

ИВАН НИКОЛОВ

Няма какво да се гласува, нали има предложение да продължим.

 

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

Участниците в разговорите да кажат как са минали разговорите. За нашите условия, всъщност ние бяхме поставили само едно условие да бъде «Съвет на демократичните сили», защо не е било прието. Аз искам пък да знам, защо след като не е било прието, Желю е приел да го оглави този съвет. Защото снощи мене ме питаха и други защо не участва клуба. В качеството си на какъв той го е оглавил като председател на клуба и т.н. Искам това нещо да се обясни. И тук изниква въпроса за пълномощията, които са дадени, когато са водени преговори и за правото на тези, които са получили пълномощия да се съобразяват или да не се съобразяват с тях. Ние имаме пълномощия от събранието. Второ, тези, които отидоха на преговори също имаха определени пълномощия.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Ще дам разяснение за най-новите събития. Нашето последно заседание на УС упълномощи З-ма души, които да се явят на другия ден за създаването на, най-общо, Обединените демократични сили у нас. Тримата, които бяха избрани бяха Иван Николов, Чавдар Кюранов и моя милост като председател. На самото заседание ние отстоявахме тази теза, с която излязохме от нашия УС. Имаше опити за компромиси. Предлагаше се вместо съюз да бъде движение и пр. Имаше и други предложения, но мнозинството категорично настоя това да се нарича СДС. И накрая естествено се подложи на гласуване. Ние не гласувахме за СДС. Гласувахме за Съвет на демократичните сили, както компромисно беше решено като не се прие от другите движения.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Каратистите??????[7] гласуваха за движение и 9 гласуваха за съюз.

 

ИВАН НИКОЛОВ

И Екогласност гласува за движение и доста хора гласуваха за движение, но болшинството го отхвърлиха.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Така ние фактически останахме извън това. Разбира се, ние заявихме, че приемаме цялата програма, както това беше и на нашето заседание. Възраженията са само срещу името на това обединение. След това, когато вече се е избирало ръководство на съюза. Ние бяхме излезли. Това беше почивката и групата от 4 човека отидохме на среща в ЦК с Андрей Луканов, както беше възложено от УС, и аз съм бил избран като частно лице да оглавя този съюз. Това е цялата работа.

 

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

Но там те представиха като консултант на профсъюз Подкрепа.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Не.

 

ИВАН НИКОЛОВ и други

Това е друго нещо. Това е на съвсем друга среща.

 

ИВАН ДЖАДЖЕВ

Мисля, че е необходимо едно допълнение за другарите, които не са членове на УС. Онази вечер, когато за включването или не, когато се повдигна възражение от наша страна за името на това движение се постави въпроса, от една страна за съюзниците, т.е. дали ние бихме могли с всички тези организации да бъдем в съюз. Но поне моето впечатление е такова и моето становище беше такова, че има още една спънка, макар и чисто формална, тъй като само три дни преди това[8] приключи нашето организационно събрание и в приетата резолюция от събранието, (ставаше дума за Координационния съвет, който ни кани за съюз) нашето ръководство, УС на клуба, няма пълномощия от членовете на клуба да сключва подобни договорености. Един чисто процедурен, формален въпрос, но ние не можехме да го нямаме предвид, т.е. и това беше едно от съображенията, не само названието.

 

НЕВЕНА СТЕФАНОВА

Може ли едно допълнение също. Много хора ме питаха на 2-ри преди нашето общо събрание, какво ще има утре сутринта в кино Петър Берон. Аз не знаех какво ще има. На обед тук в тази зала имахме едно заседание, на което питахме Желю и той ни каза, че това се отнася само за председателите на всичките сдружения. Ние нямахме представа, че вече се формира СДС. Той не ни изясни. На самото общо събрание ние останахме с впечатление, че ще изпратят още трима души, които допълнително да разговарят като координатори на нашите връзки с останалите неформални организации. Изведнъж завчера се оказа, че това е вече много изработено като проектопрограма, като декларация, и че там са ходили и са разговаряли хора не от наше име, и не от името на събранието. И моето първо възражение завчера, ако си спомняте, беше това, че за да вземем решение да станем колективен член на този съюз, или както щем да го наречем, аз протестирах и против думата съюз, моето лично мнение беше, че трябва на всяка цена да вземем решение в общо събрание. Много държа на това. Макар, че някой ми възрази, че на общо събрание всички с много голям ентусиазъм ще се включат. Имаше възражения от рода на това, че там участват и партии, които никак не познаваме по състав. И този Клуб на репресираните, който също не познаваме по състав, и в който има и редовни престъпници, има и комунисти, и всякакви. И моето впечатление от заседанието на УС завчера беше, че върху нас се упражнява натиск, който друго яче би могъл да се нарече шантаж за съжаление. Аз останах с такова впечатление. Натискът беше много голям и ние просто не се разбрахме помужду си. Колкото до моето становище е, че ние трябва да продължим да съществуваме като клуб, който иска да остане в него, но че този клуб се разграничава по дейност от съюза, макар че ще взима дейно участие в всички общи акции. Това е, което казах и завчера.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Другари искам да отговоря, понеже се изопачават нещата, на това дали е съзнателно. Събранието, за което ставаше дума в Петър Берон аз обясних тогава, но явно е минало покрай ушите на някои тогава. Това беше събрание на Независимото дружество[9] с негови членове и гости от други места. Никакво събрание на председатели не е имало. Това може да се провери в кино Петър Берон.

 

НЕВЕНА СТЕФАНОВА

Добре, ама вие 3-4 пъти ходите в...

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Това не е вярно. Първия път веднага ви докладвах.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Да не се връщаме. Желев докладва подробно кога е ходил и къде е ходил.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Втория път беше преди събранието, когато ме попитахте и аз пак ви докладвах докъде са отишли нещата. В доклада беше изрично поставен въпроса за това, че се подготвя такова образувание на основата на координацията, както се бяхме договорили.

 

НЕВЕНА СТЕФАНОВА

Не е поставян така въпроса на общо събрание.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Как да не е поставян. Това е текст от доклада.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Имаше го в доклада. Вие сте го приели.

 

ЧАВДАР КЮРАНОВ

Ама др. Трифонов, много Ви моля.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Така, че тези неща ги отклонявам. Смятам, че не бива да изопачаваме нещата.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ

В продължението на това, което каза Невена Стефанова, бих искал да се чуе мнението на човек, който не присъства, но е достатъчно авторитетен - Виктор Барух. Сутринта говорих с него по телефона, за да чуя мнението му като разумен човек. Той изпитва силни съмнения по отношение на този Клуб на репресираните. Той мисли, че там има елементи, които според него стигат до фашизиране. Аз знам, че Янко Янков, който е бил преподавател е там, но каза - масата каква е така съм чул. Това не е мое изказване. Предавам мнението на Виктор Барух.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Има думата Ангел Ахрянов

 

АНГЕЛ АХРЯНОВ

Налага ми се да тръгна моментално. Не искам да поставям (?) думата на Георги Мишев. Искам да добавя само, че много добре познавам въпросните две партии БЗНС "Никола Петков" и Социалдемократите. Ние нямаме нищо против да бъдем в коалиция с тях, т.е. становището ми е категорично за участие в тази коалиция. Ако се стигне до някакво гласуване, смятайте че съм си вдигнал ръката.

 

ЧЛЕН НА КЛУБА????????????

Аз съм категоричен, като редови член на клуба, клуба трябва да намери някакъв компромисен вариант, решение и трябва да членува в тази обща организация. В противен случай като цяло клуба се компрометира и всички ония намеци, симптоми и пр., които се ширят сега в печата като настроение и т.н. за продажност на интелигенцията, подкупност, ще докажем с всичко това, че сме наистина такива. Това е не само мое лично мнение, а и на редица хора, които ми звъняха по телефона, и с които говорих и тая сутрин също. Аз безкрайно бях огорчен и съм дълбоко възмутен. Възможно е всичко това да са прибързани мои емоции, вие да стигнете до някакви конструктивни, умни решения, но клуб, който направи толкова много, за да съществува този 10 ноември и да съществува всичко това, което сега е като настъпление. И ако не влезем в този съюз това ще бъде печално и ще бъде една черна страница в историята на нашата интелигенция. Не го слагам като императив. Малко така повишено говоря, емоционално. Моля да бъда разбран. Сега просто трябва да отида на работа, където не мога да отсъствам. Благодаря, че ме изслушахте. Желая всичко хубаво и добро решение.

 

КОПРИНА ЧЕРВЕНКОВА

На мен ми се струва, че правим една огромна грешка, че защитаваме не текстове, които разглеждаме, а тезите си. Тук хората, които са противници на този съюз непрекъснато защитават тезата, че ние сме членове на някакво си цяло тяло. Това не е вярно. Ако някой е прочел програмната декларация на този съюз, там изрично е подчертано, че там всяка от всичките тези организации е абсолютно самостоятелна, че то отива когато пожелае, че то участва, приема една обща платформа и т.н. Този съюз никого с нищо не задължава. Това трябва да се разбере. Нека да не ги изопачаваме тези неща. Много ви се моля. След това. Ние продължаваме да робуваме на нашето абсолютно тоталитарно съзнание. Ние не слушаме текстовете, които гласуваме. Ние направихме грешка, че наистина изгласувахме един текст на събранието, без да го чуем като резолюция. Плюс това, нещо, което, може би ще раздразни много хора, но аз смятам, че съм длъжна да го кажа, този УС в този си състав не отразява реалното съотношение на силите в клуба. Това е нещото, в което аз съм убедена.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ

Сега много трудно и отговорно решение трябва да вземем. Аз споменах вече, че Коруджиев ми се обажда сутринта с искането да дойде заедно с 10-на души, но накрая завърши разговора си, "ако вие не вземете решението, което очакваме от вас, ние 10-ната души ще свикаме клуба без вас и ще ви снемем всичките като ръководство и ще си изберем едно друго ръководство". Той употреби един друг израз...

Сега, естествено членуват хора, които не е задължително да си бъдат симпатични един на друг. Естествено, че в този клуб заедно са хора, които иначе могат да бъдат и неприятели.

Но клуба е изключително отговорен за страната в политическия момент, в който интелигенцията няма никакво право да се дели, да напуска в този общ процес на демократизацията, който се извършва в страната. Ние не можем да се изолираме от този процес.

За съжаление не-членуването на клуба в СДС е такъв опит. Да се изолираме от процеса.

Клубът за сега е олицетворявал българската интелигенция и нейното отношение към тоталитарната система. В момента той продължава да олицетворява интелигенцията и нейното отношение към властите и процесите в страната. Естествено това няма да продължи дълго при сегашната ситуация.

Искам да обърна внимание върху момента, че ние на предишното заседание проведохме две много интересни гласувания, които бяха различни. Първото гласуване беше за съдържанието на платформата на СДС[10]. Всички с един въздържал се приехте тази платформа. За да не членуваме в съюза се отправи формалното съображение, че ние нямаме пълномощия от събранието да участваме в „съюз”, а само в „координация”. Но едно е шапката, а друго онова, което съществува.

Реално при членуването в съюза ние не се откъсваме от онова, за какви пълномощия ни е дало събранието. Именно - да сме в координация.

Аз досега съм живял в тоталитарната система и много добре ми е известно кога и как се издигат формални изисквания. Нали, понеже тук формално, процедурно, еди какво си е решено и еди как си става. Тази игра ми е до болка позната.

Сега аз искам ясно и определено да си кажем това, което и Борис Спасов каза на предишното заседание. За какво става дума от тези които не са съгласни да влезем в съюза. За формално изискване или не. За нещо по същество или не. Просто искам за себе си да изясня.

Заедно с това за мен е неизбежен един такъв въпрос. Както и да въртим и да сучем нещата при следващото събрание на клуба, независимо кога ще бъде то, по какъвто и повод да бъде, то трябва да има задължително една точка за организационни въпроси, на които да се докладва всичко това, да се разбере какво е становището на клуба, за да можем да вървим по-нататък.

На мен също са ми звънели нощес до 2 часа, а сутринта от 6 часа ми звънят членове на клуба. Аз съм решително за това да преразгледаме решението си. Да станем членове-съучредители на съюза и довечера на пресконференцията в 5 часа да се обяви, че сме заедно с всички останали.

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Искам да предложа нещо като компромисен вариант и да видим дали можем по този начин да стигнем до обединение на мненията. Но преди да започна изказването си искам да попитам Желю как се нарича там това управително тяло по трима души от всяко сдружение, което ръководи съюза.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Координационен съвет.

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Сега започвам изказването си. Първо, дайте да не се плашим с общо събрание, мнозинство, или пък със заплахи дайте тука с организационни въпроси да решаваме. Аз не знам какво има предвид Петко. Но ако има предвид да махнем от УС тези, които мислят различно.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ

Не. Става дума за това, че събранието е гласувало резолюция, с която не упълномощава УС да става член на такъв съюз.

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Добре, оттеглям си думите тогава. Ние една година работим. Първо бяхме малко по-съкратен вариант на УС, сега по-разширен и досега винаги сме постигали все пак някакво единство във всички важни разглеждани въпроси. За какво става дума. Ние много спорихме на общото събрание. Аз искам да уточня позициите, че фактически между нас това единство съществува, само че всички ние, когато станем и се изказваме, като че ли подчертаваме повече различията. Да кажем, ние спорихме на събранието за това какъв е клуба, какво трябва да прави. Всички изказали се бяха на мнение, че клуба трябва да върши и двете дейности.

И теоретичната и политическата дейност. Разликата къде беше? Разликата беше в това кое да преобладава, кое да дава физиономията на клуба. Какво да правим. И тези, които се изказаха, обаче, почти всички така спекулираха с представителите на другата група, че казваха, че другите смятали да се върши само едната дейност. И така изглежда, че едните са само за едната дейност, другите са само за другата дейност, а всички сме фактически и за двете дейности. Въпросът и в това, кое да доминира днес.

Съгласен съм, мисля че ще се съгласите, че все пак в тази обстановка, може би трябва да доминира политическата дейност. С това условие тя да не погребе теоретическата дейност. Но държа на това, доминираща не означава основна. Тя може да доминира една дейност в конкретни политически ситуации, но да не е тази дейност, която да определя физиономията на клуба.

За другия въпрос, който сега обсъждаме. Мисля, че всички сме на едно и също мнение, че при тази политическа ситуация в България трябва да има и ще има обединение на силите, които се борят за демократизирането. Мисля, че всички сме единни по това мнение, че клуба трябва да участва в това обединение. Той трябва да участва в тази дейност заедно с другите неформални сдружения, партии и т.н. Това е, което ни обединява. Няма за какво да спорим.

За какво спорихме? Каква беше работата? Работата беше за това с кого да се обединим, как да се обединим, при какви условия и защо, т.е. каква ще ни бъде програмата. Петко беше прав. Ние приехме тази платформа за обща дейност. Вътре има точки, които са добри точки, които ги има и в програмата на клуба. Но тук, обаче, според мен има спекулация.

Групата на съмняващите се, групата, която търсят някакви необходими гаранции, бива обвинявана много на едро. "Вие не искате обединение на силите. Вие не искате клуба да участва в обединение на силите. Вие искате авторитетът на клуба да падне, защото той ще се игнорира" и т.н. Това не е вярно. Изобщо не е вярно, че не искаме. А и другото не е вярно, че този, който не влезе в този съюз ще се изолира от общата борба. Дайте да не използваме постановката, която по принцип е погрешна, че само съюза заречен за демократ, и че няма никаква друга сила, която да не се бори за приблизително същите, или същите цели. Дайте да не изхождаме от такава позиция. Това е грешно. Сега, за да не разцепим клуба, което ще стане реално и да не си броим гласовете, трябва да стигнем до някакво споразумение. Аз искам гаранции преди да влезем в това обединение. Кои са гаранциите, които искам. Това са 5 точки:

- първо, съюза да не се оформя като организация, обединяваща организация /това го има, аз не казвам само нови неща/, т.е. да няма устав и други уреждащи тази материя документи

 

ИВАН НИКОЛОВ

Не се прие. Предложиха го, но не се прие.

 

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

Прие се, когато вие не бяхте там.

 

ИВАН НИКОЛОВ

Когато бях там и когато се гласува, това предложение, което изрично направих, че аз не мога да приема съюз, в който още с много други изказвания, председателя, който води събранието ми прави бележка, че кой е разрешил на Клуба за гласност и преустройство да води разговори с ЦК. Той трябва да се подчинява на нашите решения. /масови обаждания/. Моля ви се, че клуба не може да ангажира тъй, тъй тъй... Това беше една провокация от негова страна, срещу която аз възразих и той си отегли думите. Това е първото. Второто, веднага след това заявих следното:... хайде да не прекъсвам. След това ще кажа. Това са точки, които оформиха моето мнение. Аз отидох да станем членове на съюза и щях да подкрепя. И там аз промених становището си.

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Това е първата точка.

- второ, съюзът да функционира единствено под формата на Координационен съвет

- трето, Координационния съвет организира взаимодействието между участниците в съюза и постигането на определените приети конкретни цели - решенията на Координационния съвет са препоръчителни, но не задължителни за участниците, за да няма диктат, за какъвто говори проф. Николов. Те могат да ни наложат утре да правим нещо, което не е съобразено с мнението на членовете на клуба. Понеже там имат мнозинство, гласуват си и клуба да е длъжен да се подчини

- и пето[11], Координационния съвет да не поддържа изцяло деструктивна стратегия, а да утвърждава възможността за конструктивен контакт със здравите сили в Комунистическата партия и другите обществени организации. Вижте, всички ние комунистите няма да се съгласим с това, да не се срещаме в ЦК на партията. Да не търсим здравите сили там. Там да не търсим съюзници. Защо само в БЗНС "Никола Петков" трябва да търся съюзници, а да не ги търся в здравите сили на моята партия. Има такива здрави сили в Комунистическата партия. А имам чувството, че този КС ще се опита да наложи това. Ние тук сме борците на демокрацията - тая Комунистическа партия там, тя е виновна за всичко, хайде да не казвам, тя трябва да се обеси и т.н. Но трябва да участва и в контакти с други обществени сили и организации. Да не си въобрази този съюз, че той е единствения борец за демокрация и никой друг в България не се бори за тази демокрация. Това е условие, на което много държа. При това условие аз мисля, че ще подкрепя влизането в съюза.

 

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ....

 

(Тук протоколът на Качакова прекъсва. Касетата свършва. Следват още изказвания. Николай Василев е подкрепен от Блага Димоитрова. УС взема решение за влизане в СДС. По предложение на Копринка Червенкова за членове на Координационния съвет са избрани - Желев, Симеонов и Кюранов.)

 


 

[1] Протоколът е направен в края на 1989 година от Йорданка Качакова на основата на магнетофонен запис на заседанието. Текстът се помества без корекции. Бележките под линия са направени от мен – Петко Симеонов на 10 юли 2007 г., денят в който получих протокола от Качакова.

[2] Вечерта на 7 декември 1989 г. имаше заседание, на което не можа да се вземе решение „за” или „против” СДС. Заседението беше отложено за следващия ден от 10 часа.

[3] На заседанието, което се провежда в мазето на Института по социология, присъстват няколко нечленове на Управителния съвет. По това време Клубът е разделен на две – едните са „за” СДС, другите „против” СДС и участието на Клуба в него. Присъстващите нечленове са „за” СДС. Те са дошли, за да окажат натиск върху решението на Управителния съвет.

[4] Въпросителните са поставяни от Качакова – не е била сигурна дали правилно разпознава гласа. Тук вероятно е Вера Смилкова.

[5] Мария Бойкикева

[6] Става дума за митинга на 10 декември 1989 година. БКП чрез всичките си структури и институции в София провеждаше кампания „да не се ходи”. По провинцията пряко заплашваха, че ще правят списъци на дошлите в София на митинга.

[8] Има предвид общото събрание на 1 и 2 декември 1989. Виж стенографския протокол на събранието.

 [9] Независимо дружество за защита правата на човека.

[10] Има се предвид учредителната декларация на СДС.

[11] Неясна номерация, въпреки че точките на Николай Василев наистина бяха пет.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.