Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД[1]

 

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

  

България преживява дълбока политическа криза.

Неспособна да вземе самостоятелно решение за бъдещето на страната, БСП прехвърли върху опозицията тежката отговорност за извеждане на страната от икономическата разруха. Заедно с това, чрез мнозинството си в парламента БСП се противопоставя на радикалната смяна на политическата и икономическа система. Контролирайки скоростта и характера на прехода, БСП цели измъкване от политическа и съдебна отговорност и окопаване в новите икономически структури.

Само чрез неотложни избори БСП може да бъде отстранена от властта, а на българският народ да бъдат върнати заграбените имущества.

Изборната победа на СДС е неизбежен етап по пътя към изграждане на демокрацията на основата на хуманизма, свободата на личността и компетентността.

Съзнавайки своята отговорност за бъдещето на България, СДС се явява в предстоящите избори като единна опозиция на основата на актуализирано политическо споразумение:

1. СДС е плуралистична формация от партии и организации, чиято политическа и организационна самостоятелност се осъществява чрез тяхното представителство в местните координационни съвети и Националния КС на СДС.

Чрез своето идейно многообразие СДС е гаранция за смяната на политическата система в условията на многопартийно управление.

Взаимоотношенията между организациите-членки на СДС се осъществяват на принципа на политическата толерантност, отказ от тясно партийни амбиции и партизанщина при зачитане на чуждите становища.

2. СДС има характер на отворено национално движение с хоризонтални клубни структури, в които членуват симпатизанти, безпартийни граждани и членове на други демократични партии и организации извън СДС. Действията на клубовете /комитетите/ се координират от координационните съвети по места и Националния КС на СДС.

3. СДС участва в предстоящите избори с обща политическа платформа и единна бюлетина с надпис “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”.

4. СДС трябва да се превърне в обединяващ център на широка национална опозиция от партии и организации извън СДС, чиито програми целят изграждането на пазарно стопанство и гражданско общество в България.

5. Издигането на кандидати за депутати на СДС не става на базата на вътрешни квоти, а чрез демократични механизми, гарантиращи излъчването на най-достойните, най-можещите и политически най-зрели представители на опозицията. Особено важно е издигането на млади, активни и високо нравствени кандидати.

6. Кандидатите на СДС се обсъждат на общи събрания на членове и симпатизанти на обединената опозиция по места. Окончателните решения по кандидатурите се вземат от местнине КС след съгласуване с Националния КС и ръководствата на останалите съюзници от обединената опозиция.

7. СДС съставя правителствен кабинет и изработва своя правителствена програма. В бъдещото правителство се предвижда участие на представители на обединената национална опозиция.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.