Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

          ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

                        НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ

                        ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от Управителния съвет на Софийския клуб за гласност и демокрация

относно ръководството на седмичника на Федерацията на клубовете

за гласност и демокрация – в. “Демократична седмица”

 

 

                   Уважаеми колеги,

 

Приветствуваме инициативата за издаването на седмичник за култура и политика от името на клубовете за гласност и демокрация. Заедно с това считаме, че вестникът все още не е намерил своя облик, адекватен на организацията, чиито интереси, обществена позиция и културно-интелектуално богатство той би трябвало да представлява. Очевидната за нас причина на този недостатък е неоправданото авторитарно решаване на въпроса за ръководството на вестника. Подобно централистко решение се отразява неблагоприятно не само върху облика на вестника, но заедно с това хвърля сянка върху функционирането и обществения образ на Клуба за гласност и демокрация като изконно демократична организация.

Що се отнася до неоползотворяваните възможности – вестникът би могъл да реализира съществено важната и сега недостигаща на клубовете и техните секции интегративна функция: връзката, обмена, чувството за единен и специфичен интелектуален живот между клубовете в тяхната предимно хоризонтална структура. Седмичникът би трябвало ефективно да организира и максимално да използува културния и професионален потенциал на клубните членове и на симпатизиращите му учени, художествени деятели, политици. По такъв начин вестникът би могъл да формира и изрази достатъчно представително ролята и лицето на клубовете и клубната дейност пред обществеността.

За да отговори професионално и демократично на тази потребност, намираме за редно Федерацията да обяви конкурс за ръководство на вестника с изискване към кандидатите за главен редактор да представят проект за платформа, редколегия, може би и ново заглавие.

Във връзка с това предлагаме Редакционен съвет, излъчен изсред изявени дейци на Клуба – примерно, Блага Димитрова, Марко Ганчев, Радой Ралин, Георги Мишев, Николай Кънчев, Иван Радоев, Вили Цанков, Боян Папазов, Евгени Михайлов, Николай Генчев, Мико Петров, Асен Мичковски, Ивайло Дичев и др. –

- да обмисли статут на вестника,

- да проведе конкурса,

- да осъществява периодично /примерно ежегодно/ обсъждане на политиката на вестника и работата на главния редактор и редколегията.

От своя страна, готови сме да предоставим проект за условията на конкурса, както и да осигурим техническата му организация.

 

16 юли 1990 г.         

София    

С уважение,

за Управителния съвет на

              Софийския клуб:        

(подпис)

                 

/проф. д-р Иван Джаджев/

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home