Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПРАВЕЦ

 

 

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Комисия по разкриване

деформацията и извращенията

София

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Обществено сдружение за защита на гласността

и преустройството – гр. Правец

  

Ние, членовете на сдружението, настояваме комисията по разкриване на деформацията и извращенията незабавно да открие обществена приемна в града.

Обществеността е разтревожена от факта, че след 10. XI.89 г. почти нищо не е предприето по разкриване на корупцията, извращенията и злоупотребите.

Предложението е гласувано на 10.I.90 г. от общото събрание на сдружението.

  

24.I.1990

гр.Правец                                                   

 

От сдружението

     Председател: ................

                          /Н. Найденов/

     Говорител: ....................

                       /В. Симеонов/

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home