Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

До Председателя на Народното събрание

До Генералния секретар на ЦК на БКП

 До средствата за масова информация

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И

ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България приветствува решението на Пленума на ЦК на БКП да освободи Тодор Живков от поста Генерален секретар на ЦК на БКП и член на Политбюро, както и предложението до Народното събрание да бъде освободен от длъжността Председател на Държавния съвет на НРБ, разглеждайки този факт като начало на дълбоки демократични преобразования в страната.

Като потвърждава отново своята независимост спрямо официалните държавни и партийни институции Клубът същевременно изразява готовност за конструктивно сътрудничество с всички органи на властта и обществени организации, които действително ратуват за радикално демократично преустройство на нашето общество.

Клубът се надява, че промяната в партийното ръководство ще доведе наред с решаването на редица други въпроси и до разбиране на ролята на неформалните сдружения, ще реши въпроса с тяхното официално регистриране в съда, когато те поискат това и ще потвърди сътрудничеството им в сложните и трудни процеси на преустройството в България.

Членовете на Клуба искат да вярват, че най-после у нас ще бъде създадена атмосфера на действителен плурализъм, където средствата за масова информация ще се превърнат в трибуна на истинското обществено мнение, на всички възгледи и убеждения, които биха могли да допринесат за ускоряване на демократичните промени в нашата страна.

 

11 ноември 1989 г.

София                                                От Клуба

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home