Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

арх. Валентин Димитров

 

Г-н Симеонов,

Предлагам Ви няколко реда, вдъхновени главно от събранието на Клуба на 19 т.м.

Много лошо впечатление ми направи прекаления егоизъм, по-точно егоцентризъм на повечето оратори – нещо ужасно вредно, особено сега, когато трябва да се действа истински интелектуално, тоест бързо и точно!

Мисля, че това трябва да е съдбата на Клуба – най-бързото и най-точното реагиране на всички проблеми от национално значение, които са било парещо ежедневие, било по-близко или далечно бъдеще. Клубът трябва постепенно да изгражда авторитета на най-добър и демократичен катализатор на обществото ни; това засега му липсва.

За да стане горното, Клубът трябва да привлича към тази високо благородна дейност, която, всъщност, е удоволствие и мечта за всеки истински интелектуалец, и цвета на нацията във всяка дейност, за да може да се “излиза” всяка седмица, месец и година” с кратки статии и бележки, които да бъдат най-ценния национален и международен ориентир за живота и бъдещето на Република България.

Трябва също /не само според мен/ да се изхвърли завинаги от употреба обръщението “другарю”, лишено от всякакъв смисъл и носещо омразата от периода на Живковизма.

Във връзка с дейността на Клуба още смятам, че трябва да се изработи добър механизъм за почти ежедневно реагиране на профилирани екипи, от състава на Клуба за бързи и компетентни мнения, статии, интервюта, срещи и други подобни за всеки възникнал или наближаващ момент от живота на нацията.

Убеден съм, че това би било винаги много интересна и полезна дейност, особено сега в периода на подготовка за първите свободни избори.

Ако горните идеи Ви се харесат, то моля Ви за популяризирането им всред членовете на Клуба за изработване на конкретни схеми и начини за действие. Ще съм щастлив, ако имам съмишленици!

 

 

22.01.90 г.                  Приемете сърдечните поздрави на

София                        арх. Валентин Димитров

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.