Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

АНРИ КУЛЕВ

 

препис

 

До КЛУБА

ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА

И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В

БЪЛГАРИЯ

 

 

Другари,

На събрания на партийни организации е било прочетено името ми в списък на хора, подведени и неразбиращи под какъв текст са се подписали. Става дума за първоначалната Декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България.

Вярвам в необходимостта от съществуването на този клуб, от никого не съм подведен, подписал съм и съм член на Клуба.

 

5 януари 1989 г.                                            Подпис: Анри Кулев

 

*   *   *

Другари[1], във връзка с горното опровержение ще прибавим поне още няколко имена на членове на Клуба, които се цитират като “доказателство”, че Клубът се е разпаднал. Списъкът, прочетен в партийната организация на СБП на 29.XII.1988 г. като информация от др. Митов – секретар на Общинския комитет на БКП – “Средец”, започва с имената на Кръстю Горанов и Величко Добриянов, а те изобщо не са били членове на клуба и отдавна са изяснили това пред същия секретар на Об к-т. Проф. Елена Панова е между учредителите на клуба, също и доц. М. Каймакамова, а поетът Давид Овадия е член на Управителното тяло, разбира се, с негово съгласие. Същото се отнася и до останалите споменати, с изключение на проф. Николай Генчев, който, връщайки се от Париж е изказал желание да бъде член на Клуба, но не го е потвърдил впоследствие. Името му обаче не фигурира в списъка на членовете, затова е неуместно да бъде споменавано в информацията на Об к-т. Художникът Б. Димовски нито е потвърдил, нито е отрекъл първоначалното си съгласие за участие – въпросът е неизяснен.

Молим ви писмено да уведомявате ръководството на Клуба за вашите решения, като ви напомняме, че Програмната декларация подчертава правото ви на избор.

 

От ръководството


 

[1] Коментарна бележка от Управителния съвет. Писмото на Анри Кулев заедно с коментара е направено публично достояние през януари 1989 година.

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home