Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ЧЛЕНОВЕ НА СБП[1]

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБП

ТУК

 

 

Уважаеми другарю Левчев,

Ние, долуподписаните членове на СБП, се обръщаме към Вас във връзка с един крайно неприятен инцидент, станал с наши колеги.

На 16. XII. т.г. в дома на писателя Георги Величков и неговата съпруга Евгения Иванова /член на кабинета на младия писател/ е бил извършен обиск от страна на органите на Главно следствено управление на МВР /следовател Христо Петров/. Иззета е цялата документация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, голяма част от личния архив на Евгения Иванова, както и пишещата й машина. Дължим да подчертаем, че документацията на Клуба е напълно легална.

Няколко члена на ръководството на Клуба /Невена Стефанова, Желю Желев, Мария Бойкикева, Борис Спасов и към тях дошлите, съпругът на Бойкикева и Деян Кюранов/ са били отведени в 5-то районно управление на МВР, където са били подложени на груб разпит в продължение на повече от четири часа и са били накарани да подпишат предупредителен протокол, че няма да нарушават член 273 от Наказателния кодекс, който член нито споменатите колеги, нито Клубът като цяло са нарушили.

Предлагаме Ви СБП да направи настойчиви постъпки пред Главна прокуратура или други инстанции по Ваша преценка, за да се прекратят подобни неконституционни действия, а на уважаваната поетеса и гражданка Невена Стефанова да бъде поднесено извинение от страна на органите, които са се отнесли към нея по начин, напомнящ отречени времена.

Надяваме се, че Вие споделяте нашето възмущение от подобни недопустими за времето на гласността и преустройството действия, които могат да компрометират усилията на страната да се нареди в семейството на европейските народи.

 

 

20. XII. 1988 г.                  /подписали/

 

Блага Димитрова

Яко Молхов

Валери Петров

Елка Константинова

Любен Станев

Тончо Жечев

Георги Величков

Петър Динеков

Марко Ганчев

Христо Радевскн

Пенчо Данчев

Стоян Каролев

 


 

[1] Сред подписалите това писмо не са членове на Клуба Тончо Жечев, Яко Молхов, Петър Динеков, Пенчо Данчев, Любен Станев.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home