Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

БАН

 

 

До Координационния съвет

на Националната Федерация на клубовете за гласност и демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ

  

Днес, 2 февруари 1990 г., ние, долуподписаните сътрудници на физическите институти на БАН /на територията на 8 км./, на свое учредително събрание основахме Клуб за гласност и демокрация.

Молим Координационния съвет да удовлетвори нашето желание за приемане на нашия клуб в Националната Федерация на Клубовете за гласност и демокрация в България.

 

Временен координатор на Клуба за гласност и демокрация на сътрудниците на Физическите институти на БАН е:

Лора Боянова Николова

Адрес: София, ул. “ХХХХХХ ХХХ” бл. хх, вх. Х, ап. ХХ

тел. ХХ-ХХ-ХХ, сл. ХХ-ХХХ /ХХХ/

 

2 февруари, 1990 г.                         За събранието:

София                                           (подпис)

координатор:

/Лора Николова/

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.