Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

   

До другаря ПЕТЪР МЛАДЕНОВ

Генерален секретар на ЦК на БКП

 

П И С М О

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

  

Другарю Младенов,

 

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България се обръща към Вас с предложение за конструктивно сътрудничество при осъществяване на процесите на дълбоки демократични преобразования в страната.

В тези решителни за страната ни дни, ние изразяваме готовността си да се срещнем с Вас, за да поставим началото на действителен диалог между независимите групи и сдружения и партийното и държавно ръководство.

Тежките политически, икономически, социални, екологически и други проблеми, които висят над нашата страна, изискват най-широка социална база, а също така най-широка обществена подкрепа, за да бъдат решавани. Изграждането на правова държава, ликвидирането на беззаконията, кризата – от икономиката до морала – изискват наистина ново мислене. В този процес на българската интелигенция се пада да играе важна роля.

Като част от тази интелигенция Клубът за подкрепа на гласността и преустройството е готов да поеме своите отговорности. За това, разбира се, трябва да му се осигурят необходимите условия, за да може той да извършва своята нормална дейност.

Разбираме, че при решаването на големите, съдбоносни задачи на нашето общество не трябва да се допуска никакво бавене. Но и не трябва да се избързва. Във връзка с това смятаме, че трябва да бъдат отложени конгресите на културата, науката и образованието, както и да бъдат основно преработени публикуваните проекто-нормативни документи. И конгресите, и документите са подготвени в досегашния неосталинистки дух и не биха могли да служат за демократично преустройство на духовната сфера. А тези конгреси могат да станат начало на истинските промени.

Много бихме искали да вярваме, че Вие лично ще съдействувате да бъдат удовлетворени нашите законни права и законни искания. От своя страна, Клубът, който винаги е стоял на ясните позиции на гласността и преустройството, прокламирани още със самото му създаване, е готов да окаже пълна подкрепа на всички Ваши усилия, насочени към действително демократично преустройство на страната.

 

 

11 ноември 1989 г.

София

 

С уважение

Председател:

/проф. Ив. Джаджев/

Адрес: София, ж.к. “ХХХХХХХ”

бл. ХХ, вх. Х, тел. ХХ-ХХ-ХХ

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.