Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

До г-н МИНИСТЪР на финансите

ИВАН КОСТОВ

София

 

 

Ув. г-н МИНИСТЪР,

Към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация бе регистрирано пред Соф. Градски съд Издателство “МИСЪЛ-90”[1], което вече заложи за печат и продажба търсени заглавия – книги като: “60 години живяна история” – проф. К. Кацаров, “Моят живот – моите успехи” – Х. Форд, “Учителят говори” – П. Дънов, “Х. Хюсеин и кризата в залива” – Л.Милрой - Д.Милър, “Рекламата” – помагало за бизнесмени, “Оловната сфера” – Ат. Славов, “Стихотворения” – Цв. Марангозов, “Карикатура-90” – Ст. Дуков и др. в значителни тиражи. За снабдяване с хартия, за печат, редакционни разноски, издателството разходва от един минимален учредителен фонд, който е на изчерпване. Очакваните приходи на издателството значително ще надминат влаганите средства.

Ето защо се обръщаме към Вас, за да ни препоръчате пред ЦУ на ДКС, УС на “Минералбанк” или друг кредитен институт в София да ни отпусне заем при съответни условия в размер на 500.000 лв, като съответните експерти на банката установят, че бъдещата продукция може да послужи за гаранция на този заем, която продукция на издателството се гарантира и от Федерацията и УС на “Мисъл-90”.

Издателството си е поставило за задача да разпространява у нас и в чужбина демократичните идеи в литературата, социологията, политиката, икономиката и др.

В очакване на Вашата подкрепа.

 

 

ОПЕРАТИВНО БЮРО на ФЕДЕРАЦИЯТА:

                  /п/ Петко СИМЕОНОВ

ДИРЕКТОР на изд. “МИСЪЛ-90”

                   /п/ Веселин В. Панайотов


 

[1] Помествам това писмо до министър Костов само като повод да се отбележи припокриването на структурите на Федерацията със структурите на СДС. Искането до министъра е разбираемо само в контекста на 1991 година. Издателство "Мисъл-90" беше регистрирано към Федерацията по време, когато СДС нямаше съдебна регистрация като юридическо лице. Поради същи изисквания на закона - организациите с нестопанска цел да бъдат регистрирани към съществуващо юридическо лице, през ранната есен на 1990 година към Федерацията бяха създадени Институт за развитие на демокрацията и Фондация "Свят за всички". Трите структури - издателство, институт, фондация работеха като структури на СДС, въпреки че дейноста им цялостно се обезпечаваше от и чрез  Федерацията. Бях започнал процедура и за радиостанция на СДС (пак към Федерацията), както и строителство на сграда на СДС (въпросът се движеше от Централния избирателен клуб). При разцеплението през 1991 година, когато Федерицията беше изключена от СДС, а на "Раковски" 134 нямаше хора, които да поемат и продължат започнатата работа, издателството и фондацията прекратиха дейността си. Всичко, направено по сградата и радиостанцията, беше изоставено. Към Федерацията беше създадена фондация "Свят за всички-94". Институтът продължи дейността си към Федерацията и по-късно към Българска партия Либерали.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home