Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - ПЛОВДИВ

  

до: НАЦИОНAЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ[1]

НА С Д С

до: ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА Ф К Д

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

С настоящето писмо искаме да изкажем своето недоумение и възмущение от някои действия на г Хр.Иванов - член на ОБ на ФКД и на ЦИК - които станаха скандално известни сред активисти на СДС в Пловдив. На г-н Иванов бе дадена думата на големия митинг на СДС на централния пловдивски площад на 27.04.1991 г. За съжаление, въпреки предварителните напомняния от страна на ръководството на митинга за толерантност и избягване на конфронтации между депутати и лидери на СДС с различни мнения, той не се съобрази със становището на водещите и си позволи пред многохилядното множество изявления, които силно навреждат интересите и реномето на СДС. По-конкретно той се опита да обвини народния представител от Пловдив и експредседател на СДС в нашия град г-н Сапарев, в подписване на декларацията от 26.04 самоволно, без право на това и против решението и мнението на ФКД, като  направи опит да настрои срещу него хората от митинга.

Това нечувано за нашите среди нарушаване на добрия тон и колегиалните отношения е още по-нелепо като се има  предвид, че г-н Сапарев има право да се ангажира като председател на парламентарната група на клубовете за демокрация - група, към която г-н Иванов няма никакво отношение, тъй като не е депутат. Естествено, дори това да не беше така, не е първият митинг за тази пролет в нашия град мястото за злепостапяне на един от най-популярните в Пловдив лидери.

Същевременно стана  известно, че същият г-н Иванов се е опитал да въздействува "отгоре", от името на Координационния съвет на Пловдивския КС за... снемане политическото доверие и провеждане кампания за дискредитиране на някои народни представители от СДС, избрани в Пловдив! Подобни методи на действие са в пълно противоречие с ценностите на демокрацията и демаскират автора им красноречиво.

Ето защо настояваме да се разгледа поведението на г-н Иванов като според нас той трябва да бъде отстранен от клубовете за демокрация и СДС.    

 

ПРЕДСЕДАТEЛ :

 

. . . .

 

/Петър Стоянов/

 


 

[1] Датата е прибавено на ръка - 28 април 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home