Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СПИСЪК НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ФКГД 

 

 1. СЛАВЯН САПАРЕВ – председател на групата, инженер /съобщителна техника, ж. п. автоматика, компютърно проектиране/. Участва в парл. комисии: 1. За административно-териториално устройство и местни държавни органи. 2. За науката и образованието.

 2. ЕЛЕНКО БОЖКОВ – секретар на групата, електроинженер. Участие в комисии: 1. Икономическата политика. 2. Енергетика. 3. Мандатна. 4. По външния дълг.

 3. МАРКО ТОДОРОВ – говорител на групата, инженер /механика/. Комисии: 1. По здравеопазването и спорта. 2. По науката и образованието.

 4. БОЯН ПАПАЗОВ – кинодраматург. Комисии: 1. По културата и духовните ценности.

 5. ВАСИЛ ПАЛАКАРКИН – инженер-химик. Комисии: 1. По опазване на околната среда. 2. Анкетна комисия по опожаряването на сградата на ВС на БСП.

 6. ВЕНЕЛИН ЦАНКОВ – режисьор. Комисии: 1. По културата и духовните ценности. 2. По радиото и телевизията.

 7. ГЕОРГИ МИШЕВ – писател. Комисии: 1. По културата и духовните ценности. 2. По радиото и телевизията.

 8. ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ – история, полит. икономия, социология. Не участва в комисии. Зам. председател на Министерски съвет.

 9. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ – журналист, участва в комисията по телевизия и радио.

10. МАРКО ГАНЧЕВ – писател. Участва в комисията по културата и духовните ценности.

11. НИКОЛАЙ БЛИЗНАКОВ – юрист. Комисии: 1. По икономическата политика. 2. По науката и образованието. 3. Мандатна.

Работи по програмата “Равен старт” /Шанс за всички/

12. ПЕТКО СИМЕОНОВ – социолог. Комисии: 1. По демографските проблеми. 2. Мандатна. 3. Анкетна комисия за причините за икономическата и политическа криза.

13. СТОЙЧО ДОНЕВ – лекар-хистолог. Комисии: 1. По здравеопазването и спорта. 2. По демографските проблеми.

14. ТЕОДОСИ ТОМОВ – икономист. Участва в комисията по енергетика.

15. ТРИФОН ГЕОРГИЕВ – агроном-растениевъдство. Комисии: 1. Аграрна политика и реформите в селското стопанство. 2. По науката и образованието.

16. ЦЕНКО ЦВЕТКОВ – психолог. Комисии: 1. Труда, социалната защита и осигуряване на гражданите. 2. Молби, жалби, предложения на граждани.

17. ТОДОР ТОДОРОВ /ГОРУНЯ/ - икономист. Комисии: 1. По парламентарната етика. 2. По аграрната политика и реформите в селското стопанство

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home