Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ-гр. ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

НА 28.02.1990 г В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ СЕ УЧРЕДИ КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ. НЕГОВИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ ПРИЕМАТ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. КЛУБЪТ ВЛИЗА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-гр. ПАНАГЮРИЩЕ. ТОЙ ЩЕ ОРГАНИЗИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО СЕКЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ И НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ЯВЯВА ПОЛИТИЧЕСКА ОПОЗИЦИЯ НА БКП, ТОЙ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСЯКА ИНИЦИАТИВА, КОЯТО ВОДИ ДО РЕАЛНО УСКОРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ЩЕ СЪДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА НАТРУПАНИТЕ СЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ В СОЦИАЛНАТА, СТОПАНСКАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА.

ИЗБРАНО БЕ РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА И СЕ ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ.

КЛУБЪТ ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВА В СГРАДАТА НА СДС-ПАНАГЮРИЩЕ.

ПРИЕМАТ СЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Председател д-р ЛУКА ЗУМПАЛОВ  лекар  

Зам.председател СТЕФАН СЕЧЕНСКИ сл. юрист

Секретар: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  икономист

Координатор: МАРИЯ ДЛЪГНЕКОВА  инженер 

Касиер: СТОЙО ДЖУДЖЕВ  икономист

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. ПАНАГЮРИЩЕ 4500 пощ. кутия СДС

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home