Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СПИСЪК

на членовете на клуб “Демокрация” в с. Медвен обл. Бургаска 

 

1.

Стоян Димов Марков

с. Медвен

ЕФ

2.

Васил Петров Георгиев

с. Медвен

дърводелец

3.

Галина Алексиева Григорова

с. Медвен

помощен персонал

4.

Валентин Христов Минчев

гр. Варна

лекар

5.

Тодор Петров Кочев

с. Медвен

дърводелец

6.

Мария Иванова Желева

с. Медвен

санитарка Социален дом

7.

Вяра Симеонова Георгиева

с. Медвен

секретарка Кметство с. Медвен

8.

Стела Джендова Джендова

с. Медвен

касиер АПК

9.

Величка Георгиева Далакчиева

с. Медвен

пенсионер

10.

Здравка Цапаркова

с. Медвен

пенсионер

11.

Мария Георгиева Хашалова

с. Медвен

пенсионер

12.

Ганка Брусарска

с. Медвен

пенсионер

13.

Борислав Ангелов Огнянов

с. Медвен

строител

14.

Мария Койчева Бояджиева

с. Медвен

домакин в НОУ “З. Стоянов”

15.

Иван Йорданов Русков

с. Медвен

служител /Промкомбинат/

16.

Йорданка Данаилова Рускова

с. Медвен

готвачка Сол. Нивиде

17.

Димитър Костов Димитров

с. Медвен

работник

18.

Венета Иванова Статева

с. Медвен

мед. работник

19.

Марушка Христова Вълкова

с. Медвен

санитарка Соц. дом

20.

Христо Ганев Вълков

с. Медвен

строител

21.

Стефан Генчев Статев

с. Медвен

Управител поч. станция

22.

Димитринка Янева Даскалова

с. Медвен

Директор ЦДГ с. Медвен

23.

Яна Димитрова Вангелова

с. Медвен

учителка с. Медвен

24.

Иван Стефанов Кискинова

с. Медвен

/пенсионер/ ел. техник

25.

Иван Николов Богов

с. Медвен

/ел. техника/ пенсионер

26.

Жечо Георгиев Мурзов

с. Медвен

пенсионер

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (подпис)

/Стоян Марков/

СЕКРЕТАР: (подпис)

/Д. Даскалова/

 

 

 *             *               *

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ-ПЛЕВЕН

  

 

име

адрес[1]

образование,

профес.

др. клубна или

парт. принадл.

1.

Александър Николов Даскалов

висше-лекар

 

2.

Александър Димитров Иванов

средно-шлосер

 

3.

Борислав Кирилов Кръстев

средно–шлосер и ел. монтьор

зелена парт.

4.

Борислав Лазаров Боев

средно-шлосер

 

5.

Боян Трендафилов Станков

висше-агроном

 

6.

Валентин Василев Георгиев

средно-стругарофрезист

 

7.

Владимир Драгомиров Владов

средно-търговия

 

8.

Валентин Николов Каменов

висше-инж. химик

 

9.

Васко Георгиев Георгиев

средно-полиграф.

 

10.

Велико Богданов Антонов

основно-шлосер

БЗНС “Н. Петков”

11.

Величка Петракиева Антонова

средно-плановик

 

12.

Величко Стефанов Дочев

висше-пътен инженер; учител

 

13.

Велко Пеев Монов

висше-програмист

 

14.

Владимир Кирилов Филипов

висше-инж. технолог

 

15.

Галя Бориславова Игнатова

висше-инж. мебелно пр-во

 

16.

Георги Адамов Желков

висше-технолог ТМММ

 

17.

Георги Йоцов Кнежански

висше-зоотехн.

 

18.

Георги Кирилов Стоичков

средно-слаботоков техник

 

19.

Георги Симеонов Пацев

средно технич.

 

20.

Евгения Христова Кавръкова

висше-екскурзов.

НДЗПЧ

21.

Емил Иванов Николчев

висше-агроном

ДП

22.

Иван Димитров Михайлов

средно-шлосер

 

23.

Иван Кръстев Петров

висше-инженер конструктор

АСП

24.

Коста Кирилов Тодоров

висше-аграрикономист

 

25.

Красимир Вълчев Вълчев

висше-машинен инженер

 

26.

Любомир Петров Гечев

висше-маш. инженер

ДП, Екогласност

27.

Мариян Автономов Димитров

средно-ел. техн.

 

28.

Марсел Леонов Мойсеев

висше-електронен инженер

 

29.

Надка Костадинова Стефанова

висше-строит. инженер

 

30.

Найден Маринов Зеленогорски

висше-финансов ревизор

 

31.

Николай Иванов Баков

висше-строит. инженер, учит.

 

32.

Огнян Живков Георгиев

висше-инж.механик ЕИМ

 

33.

Пламен Бочев Стоянов

висше-инженер КИП и А

 

34.

Румен Любенов Павлов

висше-история, учител

РДП

35.

Сава Иванов Дончев

висше-инж. радиотехника

БЗНС “Н. Петков”

НДЗПЧ

36.

Светлана Борисова Драгова

висше-строит. инженер

-

37.

Станислав Петров Илиев

висше-инж. технолог, учител

АСП

38.

Стела Христова Николчева

полувисше-зъботех.

РДП

39.

Стефан Владимиров Минчев

висше-икономист

БСДП

40.

Стефан Тодоров Ганев

средно-програмист

Зелена партия

41.

Стойчо Драгомиров Стойчев

висше-психолог

Зелена партия

42.

Христо Боянов Бахнев

висше-ел. инжен.

Зелена партия

43.

Христо Стефанов Мерджанов

висше-лекар

 

44.

Христофор Гочев Христов

висше-лекар

 

45.

Янина Пенкова Стефанова

висше-лекар

 

 

 

 *             *               *

 

СПИСЪК

на членовете на клуб “Демокрация” към СДС-Несебър[2]

 

 

1.

Вълчо Господинов Куртев

1944 г.

висше икономическо- специалист по худ. реклама и търговия, ЕФ “Бутик-Куртев”

2.

Стефан Василев Славов

1949 г.

средно специално-спец. по електроника и телевизионна техника

3.

Васил Янков Георгиев

1938 г.

средно специално–минно дело

4.

Слави Жечев Узунов

1950 г.

висше икономическо-спец. външна търговия

5.

Стоян Тодоров Нанев

1949 г.

ветиринарна медицина

6.

Георги Атанасов Боздуганов

1953 г.

висше медицинско-лекар, Морски санаториум

7.

Средко Дончев Средков

 

ветеринарна медицина

8.

Александър Петров Алексиев

1950 г.

деж. инженер - тел. кула, Сл. бряг

10.[3]

Гергана Георгиева Шумналиева

1947 г.

висше-история, екскурзовод в ДФ “Слънчев бряг”

11.

Стоян Иванов Тояджиев

1933 г.

пенсионер

12.

Петко Богомилов Илиев

1959 г.

висше медицинско, лекар, Курортна поликлиника, Сл. бряг

13.

Боряна Кирилова Владова

1956 г.

висше икономическо, фин. ревизор, Морски санаториум

14.

Богдан Манолов Бъчваров

1951 г.

управител ресторант “Чучура”, Дюни-2

15.

Цветана Димитрова Станкова

1942 г.

висше икономическо

16.

Янка Иванова Куртева

 

полувисше, международен туризъм

17.

Ингрид Господинова

1940 г.

средно специално, управител

18.

Надежда Цветкова Панайотова

1951 г.

методист ЛФК

19.

Христо Колев Димитров

1950 г.

рехабилитатор

20.

Захари Стоянов Нушев

1958 г.

рехабилитатор

21.

Петер Георгиев Бельов

1952 г.

висше-агроном

22.

Елика Стоянова Бельова

1965 г.

висше

23.

Райна Христова Накова

 

средно специално

24.

Диян Вълчев Куртев

1972 г.

средно

25.

Дияна Гочева

 

 

26.

Димитър Атанасов Попов

 

Морски санаториум

27.

Тота Кръстева Колева

 

Морски санаториум

28.

Любо Байчев Атанасов

 

Морски санаториум

29.

Димитрина Братованова

 

рехабилитатор, Морски санаториум

30.

Ирина Пръвчева Кибритева

 

рехабилитатор, Морски санаториум

31.

Стефана Пръвчева Кибритева

 

рехабилитатор, Морски санаториум

32.

Григорий Александров Пелихов

1951 г.

полувисше, екскурзовод

33.

Теньо Иванов Бараков

 

рехабилитатор, Морски санаториум

34.

Георги Наков

 

висше икономическо

 

 

 *             *               *

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ “ДЕМОКРАЦИЯ”

гр. Кубрат, Разградска област

 

 

1.

Александър Асенов Бояджиев

висше

учител

2.

Пеци Дечев Пецев

висше

адвокат

3.

Стоян Тодоров Черников

средно

 

4.

Сузана Алиева Бояджиева

средно

счетоводител

5.

Дарина Георгиева Енева

висше

стр. инженер

6.

Веселин Николаев Стефанов

висше

адвокат

7.

Петко Василев Узунов

висше

адвокат

8.

Венелин Димитров Сакакушев

висше

лекар

9.

Петър Делев Петров

висше

стоматолог

10.

Васил Делчев Куртев

висше

лекар

11.

Николай Сребранов Гинчев

висше

лекар

12.

Маргарита Стоянова Петрова

висше

стоматолог

13.

Надежда Ноева Еманоилова

висше

учител

14.

Юлия Василева Пенкова

полувисше

учител

15.

Ради Енчев Петков

средно

пенсионер

16.

Тодор Станев Борисов

средно

 

17.

Стефан Цветков Средков

основно

 

18.

Дарина Цветкова Средкова

средно

 

19.

Нина Цветанова Пецева

висше

учител

20.

Плавен Цветанов Митов

средно

 

21.

Пламен Василев Варашки

висше

юристконсулт

22.

Росица Василева Варашка

висше

инжинер

23.

Нели Генова Димитрова

средно

 

24.

Лъчезар Петров Овчаров

средно

 

25.

Гюлер Мерданова

висше

агроном

26.

Здравко Петров Грохчев

висше

агроном

27.

Вила Балканска

средно

 

28.

Димитър Баев

висше

ветр. лекар

29.

Невена Малинова

средно

мед. сестра

30.

Веселка Енчева

полувисше, библиотекарско

 

31.

Веска Георгиева

полувисше

 

32.

Галя Маринова Енчева

висше, юридическо

 

33.

Христо Димитров

висше

учител

34.

Георги Янев Георгиев

 

пенсионер

35.

Али Мехмедов Изетов

полувисше

пенсионер

36.

Иван Иванов Иванов

средно

 

37.

Борислав Илиев Денчев

средно

 

 

 

 *             *               *

 

КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – ПЕРНИК

  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

1.

Китан Захариев Китанов – председател[4]

художник на свободна практика

2.

Любчо Василев Костов – зам. председател

 

3.

Дамян Асенов Дамянов (Бегунов)

писател - в. “Стършел”

4.

Сабина Алексиева Беляева

литературен критик, Институт за литература към БАН

5.

Георги Маринов Атанасов

поет - алманах “Струма”

6.

Даниела Савкова Йотова

поетеса - редактор в радиоредакция-Перник

7.

Стела Иванова Страшимирова

икономист - Ф “Кристал”

8.

Тончо Теофилов Петров

ДФ “Кристал” - ел.техник

9.

д-р Веселина Станкова

ОРБ-Перник

10.

Марин Кирилов Тотев

художник на свободна практика, секретар на ДХ-Перник

11.

Светозар Захариев

краевед - ОИМ

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

12.

Емил Теофилов Димитров

строителен инж. н-к отдел “Строителство”–ОБНС-Перник член на ВИК

13.

Емилия Богданова Димитрова

стр. инж. – ПГС – не работи

14.

Велизар Страшимиров

строителен техник

15.

Георги Василев

директор ТВУ-Враня стена

16.

Даниела Миткова Величкова

архитект – свободна практика

17.

Вера Асенова Николова

медицински фелдшер в здр. участък с. Слаковци

18.

Светлана Стоянова Методиева

кинопедагог – кинефикация Перник

19.

Красимир Андреев Иванов

художник – приложна графика – свободна практика

20.

Илия Дамянов Петров

в. “Демокрация” - репортер

21.

Юри Стефанов Стефанов

студент – химия на металите

22.

Бойко Огнянов Ботев

ХI-то училище – преподавател по литература

23.

Моника Любомирова Цветкова

безработна – 19 г.

24.

Евелина Найденова Георгиева

безработна – 19 г.

25.

Любка Делиева Дамянова

СОУ с преподаване на чужди езици - преподавател по френски

26.

Сия Кирилова Маркова

детска педагогика – не работи

27.

Юли Йорданов Жотев

СОУ с преподаване на чужди езици – преподавател по история

28.

Иван Тасов Гюров

Нов пернишки вестник - репортер

29.

Иван Стефанов Хранов

Нов пернишки вестник - редактор

30.

Борис Велинов

Нов пернишки вестник – гл. редактор

31.

Росица Милчева

 

32.

Тодор Цветанов Стаменов

ОФ “Мл. Стоянов” – зам. гл. директор

33.

Кирилка Ангелова Атанасова

Дом на миньора – завеждащ реквизит

34.

Данаил Милев Атанасов

художник - свободна практика

35.

Ангел Данаилов Атанасов

художник - свободна практика

36.

Камелия Василева Събева

студентка

37.

Антоанета Каранфилова Миланова

ОРБ-Перник, радио - програмен ръководител

38.

Юлия Иванова Ганчева

ЕСПУ “Хр. Смирненски” – преподавател по математика и информатика

39.

Георги Иванов Златарев

фоторепортер и оператор – Дом на миньора

40.

Изабела Богданова Будинова

Руска и българска филология – Дом на миньора

41.[5]

Борис Драганов Анастасов

ДФ “Пектин” – гл. счетоводител; икономист – счетоводна отчетност

42.

Венета Цочева Атанасова

балетен педагог – Дом на миньора

43.

Красимир Благоев Горянов

историк – владее английски

44.

Стефка Начева

ОРБ-Перник, мед. сестра – кожно отделение

45.

Иван Владимиров Йорданов

 

46.

Захари Иванов Кръстев

журналист – свободна практика

47.

Димитър Живков Благоев

журналист

48.

Софийка Асенова

икономист - ДФК

49.

Елена Кръстева

преводач от италиански – перфектно – свободна практика

50.

Валентина Петрова

Ф “Радомир-Метал” ГДИ-инвеститор

51.

Стоян Иванов Асенов

ст. асистент СУ “К. Охридски” катедра “Философия”

52.

Георги Ивайлов Палигоров

пенсионер - учител

53.

Ангел Малинов Йорданов

инспектор по литература - РУМД

 

 

 *             *               *

СПИСЪК

 НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

с. ВОДИЦА

 

 

1.

Георги Йорданов Георгиев

43 г

животновъд

основно обр.

безпартиен

2.

Иван Генков Иванов

75 г

миньор

основно обр.

Н. Петков

3.

Иван Лазаров Бобев

77 г

пенсионер

основно обр.

БЗНС Н. Петк

4.

Илиян Пенев Радев

21 г

снабдител

средно обр.

безпартиен

5.

Иван Георгиев Калчев

82 г

пенсионер

основно обр.

БЗНС Н. Петко

6.

Иван Стефанов Първанов

38 г

мебелист

средно обр.

БЗНС Н. Петков

7.

Красимира Георгиева Пенева

36 г

касиер

средно обр.

безпартиен

8.

Кирчо Александров Христов

37 г

шофьор

средно обр.

безпартиен

з.1

Лозан Георгиев Йорданов

24 г

стр. тех

средно спец.

безпартиен

10.

Марко Тончев Пенев

43 г

шофьор

основно обр.

безпартиен

11.

Манася Петрова Тодорова

48 г

учителка

полувише

безпалтиина

12.

Милка Георгиева Георгиева

43 г

домакин ДГ

средно обр.

безпартиен

13.

Мильо Петков Славчев

70 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

14.

Невена Петрова Дончева

18 г

ученичка

 

 

15.

Недко Георгиев Стефанов

13 г2

монтьор

средно обр.

безпартиен

16.

Ненко Пенев Ненов

18 г

ученик

 

 

17.

Петър Дончев Петров

54 г

художник

више обр.

безпартиен

18.

Пеньо Митев Пенев

44 г

монтажник

средно обр.

безпартиен

13.3

Пеньо Пенев Ганев

44 г

закупчик

средно обр.

безпартиен

20.

Румен Стефанов Цонев

18 г

ученик

 

 

21.

Румен Станков Първанов

40 г

механик

средно обр.

безпартиен

22.

Стефан Георгиев Стоянов

52 г

закупчик

основно обр.

безпартиен

23.

Стефан Първанов Стоянов

76 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

24.

Стефан Ганев Стоянов

84 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

25.

Стойчо Лазаров Стойчев

78 г

пенсионер

основно обр.

Н. Петков

26.

Маргарита Пенчева Каракоева

50 г

инжинерхимик

више обр.

Н. Петков

27.

Тодор Цанев Тодоров

58 г

учител

полувише обр.

безп. член ВВ

28.

Тодор Стефанов Тодоров

60 г

електротехник

средно обр.

Н. Петков

23.4

Пламен Цанков

18 г

 

 

 

 

___________

1,2,3,4 Поради технически проблем с пишещата машина цифрата 9 е заменена с 3

 

 

 *             *               *

 Списък

 на членовете от ФК “Демокрация”

гр. Бяла, обл. Разградска[8]

 

 

№по

ред

Име, презиме и фамилия

Професия

Образование

Член на партия

1.

Кръстьо Иванов Рачев

безработен

средно

не

2.

Атанас Иванов Димов

булдозерист

основно

БЗНС “Н.П.”

3.

Цветан Михайлов Цветанов

оператор

средно

не

4.

Реджеб Юсеинов Реджебов

огняр

ПТУК

не

5.

Христо Димитров Линов

иконом.счетовод.

ср. спец.

не

6.

Тодор Иванов Маринов

ел.химик

ср. спец.

не

7.

Димитър Николов Лицов

кръчмар

основно

не

8.

Йордан Русанов Йорданов

икономист

ср. спец.

не

9.

Петър Генов Дяков

треньор

средно

не

10.

Красимир Илиев Андреев

служащ

средно

не

11.

Иван Христов Аленов

сервитьор

основно

не

12.

Радостина Костадинова Кюркчиева

икономист

средно

не

13.

Тодор Николаев Кюркчиев

шлосер

средно

не

14.

Петко Атанасов Николаев

домакин

средно

не

15.

Марга Димитрова Трифонова

пощальон

основно

не

16.

Снежана Кулева

касиер-РСС

ср. спец.

не

17.

Феим Бастри Феимов

шофьор на такси

средно

не

18.

Георги Стефанов Георгиев

настройчик

средно

не

19.

Тодор Великов Ташков

настройчик

средно

не

20.

Димитър Борисов Плачков

ел. техник

ср. спец.

не

21.

Румяна Ангелова Атанасова

маш. инжинер

висше

не

22.

Ангел Василев Петков

автомеханик

основно

не

23.

Юзеир Юсуфов Афузов

строител

основно

не

24.

Стефан Цвятков Стоянов

химик

висше

не

25.

Красимир Христов Денев

ел. монтьор

средно

не

26.

Йордан Борисов Янков

ел. техник

ср. спец.

БЗНС “Н. П.”

27.

Пламен Ангелов Нешев

шофьор

средно

не

28.

Йордан Митев Македонски

барман

средно

не

29.

Андрей Цанев Захаринов

тракторист

средно

не

30.

Генчо Цанев Шишков

монтьор ЕИМ

средно

не

 

__________

  

17.05.1991 г.                     Председател:  (подпис)

гр. Бяла                              /Кръстьо Рачев/

                                  Секретар:     (подпис)

                                      /Цветан Михайлов/

  

 

*             *               *

 

СПИСЪК

на членовете на секцията за гласност и демокрация в с. Орлово

 

 

1.

Николай Георгиев Кочев

род. 1949 г.1

полувише мед. фелдшер

2.

Мехмед Местанов Пашалов

род. 1965 г.

средно – шофьор

3.

Ибрахим Мехмедов Ахмедов

род. 1935 г.

начално – дърводелец

4.

Исуф Исуфов Пашалов

род. 1965 г.

средно – машинист на ПСМ

5.

Мустафа Хюсеинов Афузов

род. 1963 г.

основно текстилец

6.

Хюсеин Мустафов Ахмедов

род. 1963 г.

основно шофиьор

7.

Незир Ахмедов Ахмедов

род. 1964 г.

средно Шофьор

8.

Мустафа Адемов Мусов

род. 1945 г.

основно ел. техник: моторист

9.

Хюсеин Хасанов Афузов

род. 1933 г.

начално строител

10.

Адем Мустафов Мусов

род. 1969 г.

оператор – мет. машини

11.

Джевджет Мехмедов Сеидов

род. 1966 г.

средно – шофьор

12.

Фикрет Феимов Пашалов

род. 1965 г.

средно - шофьор

13.

Дауд Шабанов Мусов

род. 1967 г.

средно – машинист на ПСМ

14.

Хюсеин Ахмедов Пашалов

род. 1960 г.

средно – шофьор

15.

Ахмед Мустафов Пашалов

род. 1933 г.

начално – строител

16.

Дахил Мустафов Пашалов

род. 1964 г.

основно – шофьор

17.

Мехмед Адемов Мусов

род. 1947 г.

средно – магазинер

18.

Шабан Аптикадиров Мусов

род. 1950 г.

основно – технически р-к

19.

Наим Мустафов Пашалов

род. 1961 г.

основно – шприциьор

20

Хюсеин Ахмедов Ибрямов

род. 1950 г.

основно – строител

21.

Исуф Якубов Пашалов

род. 1941 г.

начално – пътен майстор

22.

Стойка Георгиева Шивачева

 

полувисше – н. учителка

23.

Станю Николов Станев

род. 28 г.

начално – дърводелец

 

 

30.04.91 г.                  Председател на секцията:     (подпис)

                                      /Н. Кочев/

 


 

[1] В оригинала под името на лицето е посочен и точният му адрес.

[2] В оригинала са посочени рождената дата, адресът и телефонът на лицата.

[3] В оригинала пореден номер 9 е изпуснат и на това място е вписан номер 34.

[4] В оригинала под имената са посочени адресите и телефоните на лицата.

[5] В оригинала поредният номер и данните за лицето са повторени.

[6] В оригинала населеното място е вписано допълнително на ръка.

[7]В оригинала са вписани посочените лични данни на лицата.

[8] В оригинала има и графи за домашен адрес и телефон на лицата.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home