Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СЛОВО НА МИШО ПОЖАРЕВЕЦА[1]

 

Привет на дискусионния клуб

Привет на първото му публично събрание

Привет на всички присъствуващи

Казвам се Михаил Асенов Михайлов от с. Пожарево, Соф. Област, живущ в гр. София, ул. “ХХХХХХХХХХХ” № 5 Кв. “Мод. Предградие”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

И така, какво искам да кажа?

Първо: Подкрепям напълно необходимостта от съществуванието на ДИСКУСИОННИЯТ КЛУБ, защото дискусията, като понятие и категория е дълбоко вкоренена в душата на БЪЛГАРИНА.

Да дискутира, да мъдрува и търси отговори на въпросите, това той е правел винаги, даже и тогава, когато СВРЪХ-НЕПРЕОДОЛИМИ СИЛИ СА МУ ПРЕЧЕЛИ ДА ИЗЯВЯВА ТОВА СВОЕ ВЪРХОВНО ПРАВО.

ВТОРО: Подкрепям преустройството и всички онези обновителни процеси, имащи задача да доведат в СЪЖИТЕЛСТВО ДЪРЖАВАТА НИ СЪС ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕННОСТИ, КОИТО ДА Я ПРЕВЪРНАТ В СЪВРЕМЕННА, МОДЕРНА И ЦИВИЛИЗОВАНА ТАКАВА.

Всичко това ми дава основание да смятам, че дискусията, която фактически е и опонентство, трябва да бъде ОТКРИТА, ЧЕСТНА И ОТГОВОРНА, без ЕКСТРЕМИЗЪМ И ЛОЗУНГАДЖИСТВО, водещи до ИНЕРЦИЯ И НАПРЕЖЕНИЕ – убиващи ТВОРЧЕСКИЯТ ХАРАКТЕР НА ДИСКУСИЯТА.

Като личност и човек, аз съм формирал своите ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ НА БАЗА – ИДЕОЛОГИЯТА, РАЗБИРАНИЯТА И СХВАЩАНИЯТА НА ГОЛЯМИЯТ ПОЛИТИК, СПЕЦИФИЧЕН идеолог и ОБЩЕСТВЕНИК – РЕПУБЛИКАНЕЦ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ.

Оценявани, особено сега през погледа на преустройството и преоценка на ценостите, ТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ ПРАВИЛНОСТА НА КУРСА, който, ТОЙ – Ал. Стамболийски и всички негови приемници, /които са оставали верни на ПРИНЦИПА НА АКТИВНА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА/ СА СЛЕДВАЛИ.

Особено осезаемо те са изразени в лицето, поведението и действията на неговите приемници Д-р Г. М. Димитров и Никола Петков.

В защита на тия възгледи и разбирания при всички критични периоди от нашата ИСТОРИЯ – БЗНС, а след 9. X. 44 год. ОПОЗИЦИОНЕН е проявявал мъжество и доблест – всичко необходимо за да потвърди, через практическа изява и действия тази своя политическа линия, в която НИКОГА НЕ СИ Е СЛУЖЕЛ СЪС ПОДХОДА И СТИЛА НА МОНАРХО-ФАШИСТКОТО ПАТРИОТАРСТВО И СТАЛИНСКО ЛУКАВСТВО.

Цялата му политика като цяло до 9.9. 44 год., а после като такава на БЗНС /о/ е била публична, открита, СИЛНО ДЕМОКРАТИЧНА, ЧИСТО НАЦИОНАЛНА, посветена на целите за НАРОДНО ДОБРУВАНЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, в рамките на ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИДЕАЛИ.

Тези идеали и цели той защити достойно в борбата с/у МОНАРХОФАШИЗМА и консерватизма, с цялата си политическа борба до 9. IX. 44 год., за да я продължи отново, когато трябваше след тази дата, ВЪЗВЕСТЕНИТЕ СВОБОДИ, ПЛУРАЛИЗЪМ, НАРОДОВЛАСТИЕ И ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДА СЕ БРАНЯТ, ЗАСТРАШЕНИ И МНОГО НАБЪРЗО след нея дата УНИЩОЖЕНИ ОТ СТАЛИНИСТКАТА ДЕСПОТИЧНА, РЕПРЕСИВНА И КЪРВАВА МАШИНА.

След грубият натиск и безпрецедентно искане за ЕКСТЕРНИРВАНЕ на секретаря на БЗНС - Д-р Г.М. Димитров от страната, БЗНС продължи борбата за демокрация вече като БЗНС /о/ със секретар Н. Петков.

Влизайки в фронтален сблъсък със най-страшното и безотдговорно насилие – СТАЛИНИЗМА, той защити по най достоен начин, С ДОБЛЕСТ И ЧЕСТ – БЪЛГАРСКОТО ДОСТОИНСТВО, НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, като показа по един категоричен начин СВОЯТА НЕПРЕКЛОНОСТ ДА ПРАВИ ПАЗАРЛЪК със НАЦИОНАЛНИТЕ ни ИНТЕРЕСИ.

Всички знаете как завърши тази борба. От неиното приключване /имам предвид обесването на Н. Петков/ ни делят 42 год. ИСТОРИЯТА Е СЪХРАНИЛА ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ, сега никой не можа да ги изменя в своя полза и изгода. Перипетиите и катаклизмите, през които трябваше да мине нашия народ са вече в историята.

ПРЕУСТРОЙСТВОТО дойде за да внесе нови моменти, КАКТО ЗА ДНЕШНИЯТ И УТРЕШНИЯТ ДЕН, така и да ИЗЯСНИ ВЧЕРАШНИЯТ и чрез възможноста за ПРЕОЦЕНКА на НАТРАПЕНИТЕ ДО ДНЕС ЦЕНОСТИ ДА ВЪРНЕМ ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, за нас и за ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, дълбоко затворена и с 9 катинара заключена.

ОПОЗИЦИОННИЯТ БЗНС със Гл. Секретар Н. Петков е разформирован със специален указ, а неговият доблестен Гл. Секретар – Н. Петков ОБЕСЕН, через ЕДИН СКАЛЪПЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС, довел до ЕДНО БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО ПОЛИТИЧЕСКО УБИЙСТВО, НЯМАЩО РАВНО ПО ЗАМИСЪЛ, МЕРЗОСТ, БЕЗСРАМИЕ и БРУТАЛНОСТ във НАШАТА, пък даже и в СВЕТОВНАТА НОВА И НАЙ НОВА ИСТОРИЯ.

Ето защо реших на това първо публично събрание на ДИСКУСИОННИЯТ КЛУБ да направя следното предложение:

2. Правната и историческа секции при клуба, да разгледа задълбочено всички материали от този период на нашата най-нова ИСТОРИЯ, дейността на БЗНС /о/ и процеса Н. Петков и излязат със ДЕКЛАРАЦИЯ, в която изложат своето становище, оценка и предложение. Същото да побликуват в пресата и средствата за масова информация.

2. Тъй като за себе си съм направил това проучване си позволявам да кажа следното:

а/ Процеса беше опорочен още от самото начало, той се движеше в противоправна посока. Следственото и съдебно дирене, бяха под всякаква критика.

А/ от отговорното проучване на всички материали се вижда, че ПОВЕДЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЯТА И КАТЕГОРИЧНАТА ПОЗИЦИЯ НА НИКОЛА ПЕТКОВ, за времето, през което е оглавявал БЗНС /о/ е била: НРАВСТВЕНО ЧИСТА, БЕЗ ПРИМЕСИ НА УРОДЛИВОСТ, ПРОДАЖНОСТ И СЕРВИЛНОСТ, ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ  Б Ъ Л Г А Р С К А  СЪС СПЕЦИФИЧЕН ПРИНОС В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ, А ОТ ТАМ И ВЪВ СВЕТОВНИЯТ ОПИТ, защото той я реализира имено тогава, когато СТАЛИНИЗЪМА БЕШЕ В АПОГЕЯ СИ и беше станал ПЛАНЕТАРНА ЗАПЛАХА.

Към всичко това, като прибавим ФАМИЛНАТА МУ НИШКА ще разберем, че КОЛКО ПОСЛЕДОВАТЕЛНА, КОЛКО ЖЕРТВЕНА Е БИЛА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНА МУ ИЗЯВА ПОСВЕТЕНА БЕЗКОМПРОМИСНО В ЗАЩИТА, ДОБЛЕСТНА И ГЕРОИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НАРОДОВЛАСТИЕТО, ПРИНЕЛ СЕБЕ СИ КУРБАН ПРЕД ОЛТАРА НА СЪЩИТЕ, НАСЛЕДЯВАЙКИ УЧАСТА И СЪЩОТО ВРЕМЕ ВЕЛИЧИЕТО НА СВОЯ БАЩА Димитър Петков и брат Петко Д. Петков, убити от БЪЛГАРСКИЯТ МОНАРХИЗЪМ И ФАШИЗЪМ, също в защита на националната кауза и дамократическите принципи и идеали.

Станали ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА ТВЪРДИНА, ЗАЩИТНИЦИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НАРОДОВЛАСТИЕТО, българските КАЙ и ГАЙ ГРАХКИ /Петко и Никола Петкови/ със подвига си, делата и смърта си заслужават да бъдат ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НОБЕЛОВА НАГРАДА – ЗА ПРОЯВЕНА ДОБЛЕСТ, МЪЖЕСТВО И САМОЖЕРТВА, В ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И БЕЗКОМПРОМИСНА БОРБА СРЕЩУ ДИКТАТУРАТА НА ФАШИЗМА /Петко/ и ДИКТАТУРАТА НА БОЛШЕВИЗМА /Никола/.

Имате всичките основания да вземете отношение към казаното, защото то наистина ще Ви утвърди като клуб за подкрепа на гласноста и преустройството.

Моля предложението и цялата ми позиция да бъде разгласена и чрез пресата и средствата за масова информация стане достояние на общественоста.

 

                                    Благодаря Ви за вниманието.

                                                      Михаил Асенов Михайлов

                                                      Ул. “ХХХХХХХХХХХ” № Х

                                                                        София                   

 

 

Предвид промяната в партийното ръководство безпредметно ли става вече моето предложение? – Нека ръководството на Клуба прецени лишено ли е или не е лишено от смисъл то – има неща, може би, които аз не домислям или пък не разполагам с нужната информация … И дали не биха били подложени на още едно унижение нашите съграждани.


 

[1] Непроизнесено, но депозирано в ръководството на събранието на Клуба на 1 и 2 декември 1989 г. Михаил Михайлов беше член на Клуба, николапетковист, дългогодишен затворник, депутат от Седмото велико народно събрание.

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home