Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ДО ПЕТКО СИМЕОНОВ[1]

  

ПЕТКО,

Изпращам ти устава и програмната декларация на Гражданския комитет за демокрация с молба за приемане в Съюза на демократичните сили, така както се уговорихме вечерта, в “Хавана”.

Приемането ни е крайно необходимо за бързото увеличаване на членовете на комитета, които вече са над 200 души.

В сряда в Бургас ще има консултации между различните движения и поделения на новообразувани партии в областта, на която ще се помъчим да обединим движенията най-близки до Клуба за гласност и демокрация в една демократична федерация.

Считам, че по този въпрос следва да се действува много бързо, а ние се бавим.

Знам, че сега всички сте много заети, но следва да се насрочи една среща, на която да се разисква образуването на такава Федерация.

Следващата седмица ще бъда в София и ще те потърся по тези въпроси. 

 

СТЕФАН ЛИЧЕВ

 


[1] Писмото е от края на декември 1989 година и свидетелства за стремежите към единодействие и организационно обединение сред възникващите клубове в страната.

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home