Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ЛАГОС (НИГЕРИЯ)

 

ДО

РЕДАКЦИЯТА НА В. “ДУМА”

БУЛ. “В. И. ЛЕНИН” № 47

РЕДАКЦИЯТА НА В. “ДЕМОКРАЦИЯ”

БУЛ. “ДОНДУКОВ” № 39

 

 

 

Уважаеми господа,

с настоящето Ви уведомяваме, че на 07.05.1990 г. в гр. Лагос, ФР Нигерия бе учреден “Клуб за гласност и демокрация” на българите живеещи и работещи тук.

За Председател на клуба е избран арх. Пламен Тодоров. Седалището на клуба е 7, FESTIVAL RD., VICTORIA ISLAND – LAGOS, P.O.BOX 50159 FALOMO, IKOYI – LAGOS, тел. номера 614773, 614910, 614911 и 614892.

Приложено, изпращаме Ви копие от учредителния протокол и писмо до Посланика на НР България за сведение и включване на представители на клуба в избирателната комисия в Посолството в гр. Лагос.

Бихме се радвали, ако клубът бъде регистриран като секция на “Клуба за гласност и демокрация” в България и ни бъдат изпратени материали, спомагащи неговата предизборна дейност.

 

 

                                  С уважение: (п)

                                       /Пл. Тодоров/

 

 

 *  *  *

 

                              

ДО ПОСЛАНИКА НА НРБ

Г-Н ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ

ЛАГОС, НИГЕРИЯ

 

 

Господин Посланик,

Уведомяваме Ви, че на 7 май 1990 год. в гр. Лагос бе учреден “Клуб за гласност и демокрация”. Клубът представлява сдружение на българи, живеещи и работещи на територията на ФР Нигерия, желаещи с действията си да защитят развитието на гласността и процеса на демократизация в България и сред българите в чужбина.

Понастоящем в клуба членуват 18 души, като ежедневно постъпват нови молби и запитвания.

За Председател на клуба е избран арх. Пламен Тодоров. Седалището на клуба е 7, FESTIVAL RD., VICTORIA ISLAND, P.O.BOX 50159 FALOMO, IKOYI – LAGOS. Тел. номера 614773, 614910, 614911 и 614892.

Молим настоящето писмо да се счете за официално заявление за регистрация на сдружението към Посолството на НРБ в Лагос, като междувременно сме информирали “Клуба за гласност и демокрация” в България за получаване статут на секция, както и вестниците “Дума” и “Демокрация” за уведомяване на обществеността.

Във връзка с предстоящите избори и решението на ЦИК за начина на тяхното организиране в чужбина /Ваше писмо № 1564/03.05.1990 г./, предлагаме в състава на избирателната комисия, която ще бъде назначена от Вас, да бъдат включени двама души безпартийни – членове на учредения “Клуб за гласност и демокрация”.

Клуба издига кандидатурите за членство в избирателната комисия на:

1. Г-н Васил Кочев

2. Стойко Гаговски

Г-н Посланик, разчитаме, че нашето предложение ще бъде удовлетворено, за което молим да бъдем своевременно информирани.

Готови сме да участвуваме във всякакви разговори и консултации във връзка с техническата организация и провеждането на изборите в Лагос.

 

                                  С уважение: (п)

                                      /Пл. Тодоров/

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home