Марсиански пейзаж

 

 

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ГЛАСНОСТ[1]

  

1. АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО, академик, физикохимик, СУ “Кл. Охридски”[2]

2. АЛИС НИКОЛОВА КРАЙЧЕВА, журналистка[3]

3. АНГЕЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ, ст.н.с., историк, И-т по история[4]

4. АСЕН МИЧКОВСКИ, ст.ас., политикономия ВИАС[5],

5. БЛАГА ДИМИТРОВА, писателка

6. БОЖИДАР ЗАФИРОВ АБРАШЕВ, композитор, доцент БДК

7. ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ, ст.н.с., историк, И-т по история към БАН[6]

8. ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ, писател, София – държи за г. Сливен[7]

9. ГЕОРГИ ДРУМЕВ, писател, София – държи за г. Силистра[8]

10. ГЕОРГИ ИВАНОВ ТУТЕВ, композитор, София[9]

11. ГЕОРГИ МИШЕВ, писател

12. ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ст.н.с., д-р философия, социология

13. ИВАН ДАШЕВ РАДОЕВ, София[10],

14. ИВАН ЕВТИМОВ ИВАНОВ, н.с., социолог, СУ “Кл. Охридски”

15. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, литературен критик, София[11]

16. МАРКО ГАНЧЕВ, писател, София

17. МАЯ ПЕНЧЕВА, доцент, катедра англ. филология СУ “Кл.Охридски”

18. МОМЧИЛ БАДЖАКОВ, к.ф.н., И-т по ФН към БАН

19. ПЕТКО СИМЕОНОВ, ст.н.с., социолог, и-т по социология към БАН, София[12],

20. МИЛЕН СЕМКОВ, предпочита за г. Тетевен[13]

21. ВИХЪР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, завършил англ. и бълг. филология, в момента шофьор в АП “Земляне”-София,

22. ВИЛИ ЦАНКОВ, композитор[14]

23. ДИМИТЪР ИВ. ПУШКАРОВ, професор, д-р на физическите науки  

24. ТЕОДОСИ Д. ТОМОВ, юрист, София

25. инж. ГЕОРГИ ГЕНОВ, София[15]

25. НЕЙЧО НЕЕВ[16]

  

 

3.V.1990 г.                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

София                                (подпис не се чете)

                                      /Ив. Джаджев/

                          

                                                                                                                  


[1] Списъкът е от архива на Ивайло Трифонов. Той е изготвен от Управителния съвет на софийския клуб през месец май 1990 г. и е даден на Ивайло Трифонов, за да се има предвид при обсъжданията в Националния координационен съвет. Списъкът не е обсъждан в Оперативното бюро на Федерацията. Ръкописните бележки са нанасяни върху ксерокопие с различни почерци. 

[2] Името е зачертано.

[3] На ръка са дописани телефонни номера.

[4] След името е добавено: Биографията му е предадена към списъка на Радикал-демократичната партия.

[5] Името е зачертано.

[6] В полето отляво е отбелязано на ръка: РДП.

[7] След името е добавено: Евгения Иванова предадено.

[8] В полето отляво е поставен въпросителен знак.

[9] На ръка е вписан телефон.

[10] След името е зачертано Панчарево и е добавено на ръка Луковит и утре 7.05, а в полето отляво е отбелязано Екогл. Добавено на ръка: писател.

[11] Вписано на ръка: Троян.

[12] Отбелязано ръкописно: София (пропорц.).

[13] Добавен на ръка нечетлив текст.

[14] Вили Цанков е режисьор и писател. Допуснатата грешка в Софийския клуб (физическия наследник на първия клуб), където е записан като "композитор", свидетелстват за разрастването на Клуба и попълването му с хора от различни професииСрещу името на Вили Цанков е отбелязано: РДП. Това вероятно е станало в процеса на самото обсъждане в Националния координационен съвет. Предполагам, че се е открила възможност Вили Цанков да "мине" в листите от квотата на Радикал-демократическата партия и Федерацията си е запазвала правото за едно предложение повече. Във Великото народно събрание Вили Цанков беше депутат от парламентарната група на Федерацията.

[15] В полето отляво е добавено на ръка: предадено.

[16] В полето отляво на ръка е добавен адрес и отбелязано: предадено.

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home