Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ИЗЯВЛЕНИЕ[1]

на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България във връзка с предстоящото

посещение на президента на Република Франция –

господин Франсоа Митеран

 

Във връзка с предстоящото посещение на президента на Република Франция – г-н Франсоа Митеран в нашата страна, френски журналисти са взели интервюта от редица членове на Клуба, където сред другите въпроси неизменно са присъствали следните два: как ръководството на Клуба гледа на посещението на френския президент и дали то е предприело някакви конкретни стъпки за евентуална среща с президента.

Тъй като отговорите на тези въпроси са били лични и с твърде големи отклонения в преценките, което е нормално в такива случаи, то за избягването на недоразумения или спекулации от страна на недоброжелатели на Клуба, ръководството счита за необходимо да изрази своята позиция.

Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България приветства посещението на Франсоа Митеран в нашата страна и гледа на това посещение като на важна стъпка по пътя на разведряването и сближаването на страните от Източна и Западна Европа, като на сериозен принос в осъществяването на идеята на М. С. Горбачов за превръщането на Европа в наш общ дом, за което НР България също дава своя влог.

Ръководството на клуба изрязява също така своето възхищение от усилията, които президентът полага за съблюдаването на човешките права и особено подкрепата, която той лично оказва на неформалните групи и движения на нашия континент. Ние считаме, че неформалните образувания имат да играят важна роля в преустройството на нашите общества на демократични начала. Примерът на Съветския съюз, където те са над 30 хиляди, показва, че тъкмо участниците в тях са измежду най-ентусиазираните борци против бюрокрацията, за гласност и прeустройство.

Що се отнася до възможността да се осъществи евентуална среща с президента Митеран, ръководството на Клуба декларира, че то с готовност би участвало в такава среща, стига президентът да разполага с необходимото за това време.

Накрая, ръководството на Клуба използва случая да приветства президента с честването на “Декларацията за правата на човека и гражданина”, която преди 200 години френският народ даде на човечеството.

 

ПОДПИСАЛИ:

 

Александър Миланов

Алексей Шелудко

Блага Димитрова

Борис Спасов

Георги Величков

Евгения Иванова

Желю Желев

Иван Джаджев

Иван Марев

Искра Панова

Копринка Червенкова

Мария Бойкикева

Невена Стефанова

Николай Василев

Христо Радевски

Чавдар Кюранов

       


 

[1] Документът е преведен и разпространяван и на френски език. Връчен е във френското посолство.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home