Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВЪРХОВНИЯ

СЪВЕТ НА ЛИТОВСКАТА РЕПУБЛИКА

ПРОФЕСОР ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС

Вилнюс

 

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

КОПИЕ: ДО ПОСОЛСТВОТО НА СССР В НРБ – СОФИЯ

КОПИЕ: ДО РЕДАКЦИЯТА  НА В."ДЕМОКРАЦИЯ"

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА

КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Г-Н ПЕТКО СИМЕОНОВ

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА

ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

- ХАСКОВО

 

Обезпокоени сме от неприкрития натиск, който централните съветски власти упражняват върху Литовската република. Народът на Литва по конституционен и демократичен път изрази свещеното си право на самоопределение и на 10 март 1990 година обяви литовската държавна независимост. Знаем, че Вашата страна, както и Латвия и Естония, през 1940 година беше насилствено присъединена към СССР в резултат на един позорен договор между двама диктатори, които смятаха, че цели държави и народи могат да бъдат погазени и дори унищожени.

Оказа се, че волята на народите към свобода и демокрация не може да бъде прекършена от никого и чрез каквато и да е идеология. Един след друг, народите от Източна Европа смъкват паяжините на комунистическата идеология и тоталитарни режими и успешно се борят за своята самостоятелност като прегръщат идеалите на либералната демокрация, към тях вече се присъедини и народът на Литва, който през изминалите 50 години на тежки изпитания под тоталитарната власт на Сталин и неговите наследници не е загубил своята историческа памет и волята си за държавна независимост в редиците на свободните народи.

По телевизията виждаме сцени от улиците на Вилнюс, които в никой случай не ни убеждават в добрите намерения на първия президент на СССР Михаил Горбачов. Страхуваме се, че нашите симпатии към него затова, че ускори мирния път на исторически неизбежните промени у нас и другите т.н. социалистически страни, в един момент могат да преминат в открита антипатия и осъждане. Впрочем такава ща бъде и реакцията на всички свободомислещи хора в Европа и света, както и на правителствата на демократичните държави.

Приканваме властите в Москва и лично президента Горбачов да приемат към Литва единствено правилния подход - този на преговорите и мирното уреждане на възникналите спорове. За нас вече Литва е независима държава. Всяка военна намеса и заплаха в и към Литва категорично ще осъдим още днес. Убедени сме, че една имперска намеса във вътрешните работи на Литовската ребуплика ще бъде непоправима във всяко отношение грешка, ще доведе до кръвопролития и ще спре процеса на демократизация в СССР и така ще осъди народите му на нови изпитания.

Ние поддържаме възстановяването ка литовската държавна независимост!

Ние поддържаме борбата на литовския народ за свобода и демокрация, за самостоятелност! Солидарни сме с него в тези дни на велика радост и мъчително напрежение!

Призоваваме правителството на Народна република България да заеме категорично изразено положително отношение към независимостта на Литовската република.

Призоваваме клубовете за гласност и демокрация в страната да подкрепят нашата декларация!

 

 

Хасково, 26.III.1990 г.     Клуб за гласност и демокрация - Хасково

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home