Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ХАРМАНЛИ

 

 

До Господин Председателя

на НКС на СДС

гр. София

 

 

 

МОЛБА

от. Председателя на Об. КС на СДС гр. Харманли

– Стоян Митков от същия град

 

Господин Председател,

С настоящата Ви съобщаваме, че двамата представители от Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация не посещават заседанията на Общ. КС на СДС от известно време.

При разговор с ръководството на ФКГД заявяват, че не желаят да присъстват на заседанията. Питаме как трябва да постъпим с тях.

ФКГД общо за общината има редовни 27 члена.

Молим за отговор в най-кратък срок.

 

 

3.VI.1991 г.                Председател на Общ. КС на СДС:

гр. Харманли                               /Стоян Митков/

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home