Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СПИСЪК

 на членовете на клуб “Демокрация” град Елин Пелин

  

№ по      Име, презиме и фамилия       ЕГН[1]      Партийна ред                                                принадлеж.

 

 

 1.  Анелия ...                    1963      не

 2.  Асенка ...                    1938      не

 3.  Бинка ...                     1951      не

 4.  Бистра ...                    1935      не

 5.  Божанка ...                   1950     БЗНС

 6.  Василка ...                   1947      не

 7.  Дончо ....                    1926     БСДП

 8.  Жени ...                      1959      не

 9.  Йордан ...                    1934      не

10.  Калинка ...                   1956      не

11.  Кирил ...                     1929      не

12.  Карамфила ...                 1942      не

13.  Людмил ...                    1956      не

14.  Сашка ...                     1950      не

15.  Надежда ...                   1958      не

16.  Пламен ...                    1953     БЗНС

17.  Стоянка ...                   1948     БЗНС

18.  Христина ...                  1948      не

19.  Румен ...                     1951      не

20.  Спас ...                      1940      не

21.  Гена ...                      1937      не

22.  Крум ...                      1958    Зелена парт

23.  Миглена ...                   1962    Зелена парт

24.  Христина ...                  1961      не

25.  Ради ...                      1939      не

26.  Ангелина ...                  1948      не

27.  Даниела ...                   1964      не

28.  Кирил ...                     1957     БЗНС “Н. П.”

29.  Александър ...                1964      БЗНС

30.  Светлозар ...                 1952      не


 


[1]Вместо посочените в оригинала данни за лицата тук са поместени само малките имена и годината на раждането им.

 

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home