Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Политически разсъждения[1]

От 14.11.90 г.

 

Участват проф. Николай Генчев, доц. Иван Паспаланов, Веселин Панайотов и Иван Панайотов

 

Най-напред следва да се направи преглед на състоянието на институциите в периода на двувластие.

1. Президентът действа, но с орязани права. Предпочитани формули: граждански мир, мирен парламентарен преход.

Парламентът е исторически обречен. В най-добрия случай би могъл да роди компромисна конституция, която в скоро време следва да бъде отменена.

Правителството. Безпомощно и неефективно. Апаратът продължава да командва в своя полза и в полза на номенклатурата. Много от нерешените въпроси в общините сега ще се прехвърлят през временните управи към СДС. Срокът на временните управи трябва да бъде колкото е възможно по-кратък.

БСП. Няма реални промени. Организира последното разграбване на страната. Когато приключи разграбването, комунистите ще се откажат от административната власт. Тя сега им е нужна като средство на тяхната мафиотска заклета организация на грубия интерес. Интерес, който ги ръководи от завоюването на властта през нейното цялостно упражнавяне дори по време на разрухата.

СДС. В много случаи действа по образ и подобие на БСП. В много случаи реакциите му са бавни и неточни.

б/ Продължава да не работи добре с интелигенцията и може да бъде напуснат от нея.

в/ Две от неговите организации БСДП и БЗНС /”Н.Петков”/ са обременени с исторически вини, от които трябва да се очистят.

2. В своята дейност съвременните политици трябва да се съобразяват с митовете на посттоталитаризма:

А. Демокрацията

Б. Демократичният социализъм

В. Пътят към Европа

Г. Добрият цар в Мадрид

Д. Новият велик покровител

Облягането единствено на митовете може да им изиграе лоша шега.

3. Свръх задачата на политическата ситуация: изкореняване на тоталитаризма и сваляне от власт на комунистическата партия с всички средства – парламентарни и извънпарламентарни. Да се излезе на чист терен. Ако едно доминирано от СДС правителство върши работа – да се използва.

Кризата в Близкия изток[2] прави обстановката за натиск благоприятна.

Вярно е, че в момента Джуров държи военното министерство, но тъкмо сега всякаква намеса на армията е изключена.

4. Слабости на СДС, с които трябва да се справи:

а/ Често се влачи в опашката на събитията – пресен пример е последното отлагане на изборите. Или пък: “Подкрепа” формулира основните политически проблеми, а другите сили мълчат.

б. Липса на радикализъм. Проектът за поземлена реформа не е никакво възвръщане към свещената и неприкосновена частна собственост. Манифестира се отношение към собствеността на земята, както по времето на турската империя.

5. Настроения на общественото мнение:

А. Безплодното политическо напрежение води до постепенно свличане към политическа апатия.

Б. Открояват се нови възможности за създаване на трета сила.

В. Допирните точки в упражняването на власт започват да сливат в Народното събрание и да уеднаквяват БСП и СДС.

Г. Озверяването от немотията тласка към асоциалност и може да доведе до развихряне на Балканския синдром, до противопоставяне на народа срещу властта въобще.

6. Решавайки въпроса кога да се състоят новите избори, трябва окончателно да се откажем от желателното мислене:

а. Да се направи социологическо и ексепртно проучване за съотношението на силите към днешна дата. Дали се запазват резултати отпреди месец, или има спад за СДС. Колко всъщност са членовете на БСП и на БКП-тата[3].

б. Независимите експерти трябва да правят самостоятелни анализи, а не по комунистически да вземат колективни решения.

в. Важно е да се знае какво мислят различните социални слоеве и дали има промяна по-специално при селяните.

г. Трябва прогностично да се изследва близкото бъдеще след падане на БСП. Няма ли то да доведе до разпадане на СДС. Да се изследва стремежа на партиите да се пласират по-добре в това близко бъдеще.

д. Как биха могли да бъдат формулирани въпросите пред независимите експерти:

Време ли е СДС да прави самостоятелно правителство?

Възможни последици от една парламентарна криза?

Какво говори и прави БСП и какво цели и какво очаква? Да се огледа ситуацията от тяхна и наша позиция и да се вземе решение.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА: Ако изборите се направят сега в скоро време не може да има избори. При бързи избори БСП ще загуби, но СДС ще отбележи известен спад. При далечни избори голяма част от хората няма да гласуват. Пред изборните урни ще се явят до 60%.

7. При този парламент не може да има правителство на СДС. Такова правителство може да се създаде при следните условия:

а. Рязка промяна на съотношението на силите в парламента чрез изгонване на депутати и формиране на фракция на радикалите.

б. Международни гаранции.

в. Да се минимализира негативния ефект върху Съюза при формиране на такова правителство.

г. Да се вземат предвид и положителните отражения на основа на българската народопсихология. Нашите хора обичат да застанат зад силния, зад властта.


 


[1] По времето на предизборната кампания за ВНС в Централния избирателен клуб на СДС действаше секторът „Анализ на политическата ситуация и политическото планиране“. На негова основа, след изборите, Веселин Панайотов продължи да поддържа една безименна структура към ФКГД, която се занимаваше с анализи на ситуацията и политическото планиране. Записките от объсжданията се представяха в Оперативното бюро (ОБ), откъдето отиваха в НКС. В различните обсъждания участваха Веселин Панайотов, Николай Генчев, Иван Паспаланов, Йордан Венедиков, Христо Кьосев, Георги Фотев, Иван Ефтимов, Иван Панайотов, Петко Симеонов. Това е една от техните записки.

[2] Има се предвид първата война в Залива.

[3] По това време СДС нямаше финансови и организационни възможности да провежда такива социологически изследвания. Те биха имали смисъл, ако са системни или поне периодични.

 


Copyright 1998-2012®“OMDA”Ltd. All rights reserved.

Home