Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

До Комитета “Април”

Москва

 

 

 

Уважаеми колеги,

Неотдавна научихме, че в Москва е учреден независим обществен комитет “Април” - “Писатели в подкрепа на преустройството”. Научихме го с радост и удовлетворение, защото и ние като вас се тревожим за съдбата на преустройството и сме убедени, че то няма разумна алтернатива.

На 3 ноември 1988 г. в София бе създаден “Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България” с програма, много близка до вашата. В Клуба членуват около 200 представители на бъгарската интелигенция. Членовете на Съюза на българските писатели – Христо Радевски, Блага Димитрова, Валери Петров, Радой Ралин, Георги Мишев, Марко Ганчев, Невена Стефанова, Михаил Величков, проф. Стоян Каролев, наскоро починалият Васил Акьов, Давид Овадия, доц. Елка Константинова, Рашко Сугарев, Владимир Левчев, Виктор Барух, Янаки Петров, академиците Алексей Шелудко, Асен Лацев. Участват също известни учени, изтъкнати дейци на изкуството и културата – проф. Иван Джаджев, доц. Николай Василев, Искра Панова, Желю Желев, проф. Кирил Василев, проф. Чавдар Кюранов, Дучо Мундров, Анри Кулев, Ирина Акташева, Христо Писков, Георги Павлов /Павлето/, Найден Петков и др.

Още от самото му създаване, макар да бе изграден на напълно законна основа и програмата му да е напълно легална, Клубът не срещна разбиране от страна на официалните политико-административни институции. Но фактът, че и у вас се създават подобни неформални организации ни окуражава.

От все сърце ви поздравяваме и ви желаем успех в решителното преустройство на обществото – чрез гласност, плурализъм, демокрация – и се надяваме на плодотворно сътрудничество.

 

София, 17 април 1989 г.

 

От Ръководството на Клуба за подкрепа

на гласността и преустройството в

България:

 

доц. Николай Василев

/действащ председател/,

 

Хр. Радевски,

 

Бл. Димитрова,

 

Валери Петров,

 

Георги Мишев.

 

 

 


Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home