Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НРБ

СОФИЯ

 

 

ОПЛАКВАНЕ

от Желю Митев Желев, ст.н.с.д-р на философските науки,

живущ на ул."Чавдар войвода" 7, София

 

 

Уважаеми др. Главен прокурор,

От 10 ноември т. г. съм подложен на денонощно и открито, дори демонстративно следене. Около дома ми непрекъснато дежури кола със служебен номер СА 3007 - черно "Пежо" от по-новите модели. През деня стои на ъгъла на ул. "Иван-Асен" и ул. "Чавдар войвода", а вечер - на ъгъла на ул. "Чавдар войвода" и ул. "Поп Делян", така че да може да се наблюдава кой влиза и кой излиза от дома ми.

Когато изляза из квартала да пазарувам, например, след мене на разстояние 30-40 метра вървят един или двама души и ме придружават, докато се завърна в къщи. Когато пътувам със собствената си кола или с такси, посочената кола ме следва неизменно, като не ме изпуска от очи.

При нужда бих могъл да посоча достатъчен брой свидетели, които са готови да потвърдят всичко, казано дотук.

Това тревожи семейството ми, пречи да изпълнявам служебните си задължения, както и да поддържам нормалните си контакти с колеги, приятели и познати.

Мисля, че в една правова държава подобни неща са недопустими. Затова моля за Вашата незабавна и най-енергична намеса.

 

15.XI.1988 г.                              С уважение: .....

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home