Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

НА НРБ

 

 

ТЪЖБА

от Евгения Иванова

ул. “ХХХХХХХХХХ” 20

София

 

 

Др. Главен прокурор,

На 11.XI.1988 г. бях редовно призована да се явя при районния прокурор Кр. Илиев по следствена преписка № 235 като член на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България.

Прокурорът ми направи официално устно предупреждение, предвидено в чл. 7, ал. 1 от Закона за прокуратурата и ме уведоми, че то има характер на “съдебна мярка”, след която ще последват “други санкции”.

На въпроса ми какво престъпление или правонарушение съм извършила лично аз като член на Клуба, който си поставя идеални цели и стремежи, регламентирани от Конституцията на НРБ и в пълно съответствие с решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП от 1987 г., прокурорът отговори, че Клубът като цяло и аз в частност сме нарушили чл. 134 и следващите от Закона за лицата и семейството, а така също – сме на път да причиним “социално напрежение”, тъй като Клубът “дублира държавната управленческа структура”. Още на самото място заявих на прокурора, че не разбирам в какво ме обвинява. Продължавам да не разбирам и до този момент, особено – след като направих справка в Закона за лицата и семейството. Моля Ви, др. Главен прокурор, да ми обясните “престъплението или правонарушението”, което съм извършила, или – да отмените предупреждението, направено ми от районния прокурор.

 

 

16.XI.1988                       С уважение:  Евгения Иванова

 

 

 

*   *   *

 

 

 

До Главния прокурор на НРБ

Копие:  Началника на СГУ на МВР

Тук

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ “СЪОБЩЕНИЯ”

- КОПИЕ ДО НАЧАЛНИКА НА АТВ-4

ТУК

  

Др. Председател,

От 16.XII 1988 г. телефонният ми пост № ХХ ХХ ХХ е повреден. На 20.XII. отправих писмена молба до началника на АТВ-4, след което – няколко устни. Всеки път ми беше обещавано, че телефонът ще бъде поправен, което до този момент не е станало.

Ето защо настоятелно Ви моля за Вашата намеса.

   

 

        

            С уважение:   Евгения Иванова

  ул. “ХХХХХХХХХХХ” ХХ

3.I.1989 г.

                                                                                  

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home