Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

    

  

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

---------------------------------------------

 

    ДО НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД

    СОФИЯ

               КОПИЕ:  ДО В. “ДЕМОКРАЦИЯ”

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

КЛУБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – гр. ЕЛИН ПЕЛИН

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД,

Общото събрание на Клуба за демокрация – гр. Елин Пелин изразява своето категорично несъгласие с провеждането на Националната конференция на ФКД на 20 – 21 юни т.г., поради което няма да изпрати свой делегат за участие в нея.

Смятаме,че това прибързано свикване на делегатите е направено с цел да се осуети присъствието на представители от всички клубове в страната. Основание за това ни дава фактът, че е нарушен срокът за обявяване на датата на този важен форум. Съобщението и работните материали получихме два дена преди конференцията, в тях не е посочен нито часът, нито мястото на провеждане. Считаме, че всичко това е умишлено, за да се прокарат вече взети от ръководството на ФКД решения.

На миналото съвещание ФКД се идентифицира със СДС и бе гласувано решение да съдейства за ЕДИНСТВОТО на опозицията в нейната борба за разграждане на системата. Идеята за създаване на СДС-либерали противоречи на тази позиция и в настоящия политически момент допринася за засилване на противоречията в СДС.

Протестираме срещу съзнателното спекулиране с името на Президента на Републиката – г-н Желю Желев. Създава се впечатление, че по този начин някой иска да възстанови популярността си чрез авторитета на Президента.

Определили сме своето членство именно в Клуба за демокрация, тъй като не жилаем да членуваме в политическа партия. Решително не сме съгласни с превръщането на ФКД в политическа партия.

Настояваме за насрочване на нова дата за Национална конференция на ФКД.

 

18 юни 1991 г.                            КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – гр. Елин Пелин

 

гр. Елин Пелин

 

  

  

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.