Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

                              

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Политическия консултативен съвет на на СДС

  

От името на партиите и организациите влизащи в състава на СДС-център и СДС-либерали и представляващи коалицията СДС заявяваме:

1. Създадената в НКС на СДС обстановка на нетърпимост към други мнения, отсраняването на организации основатели на СДС, целенасочените опити за разцепление на "непослушните организации", усилията да бъдат дискредитирани лидери на СДС, които се ползват с широка обществена подкрепа, нежеланието да се влезе в диалог за отстраняване на противоречията окончателно ни убедиха, че ИЗЛИЗАНЕТО НИ С ЕДИННА ЛИСТА НА СДС заедно с кандидатите от СДС-движение е невъзможно (нежелателно).

2. Вместо предварително да се споразумяваме за квоти в избирателните листи по чисто субективни критерии, ние ще дадем възможност на избирателите чрез своя глас да определят нашите представители в следващото Народно събрание. Така всяка политическа сила ще поеме своята отговорност за бъдещето на страната. По тази причина ние ще излезем на предстоящите избори с ДВЕ БЮЛЕТИНИ - на СДС-център и СДС-либерали. При това ние ще се ръководим от подписаното между нас предизборно споразумение за коректни и толерантни взаимоотношения.

3. Ние не сме първоизточник на противопоставяне със СДС-движение. Опозицията има нужда от такава формация. ПКС им пожелава успех. Нашата основна цел е еднаква - решителна смяна на политическата и икономическата система. Въпреки разногласията за пътищата, по които трябва да я достигнем, призоваваме още веднъж колегите си от СДС-движение да прекратим незабавно всякакви опити за взаимно противопоставяне и да си наложим една взаимна търпимост.

 

София, 12.08.1991 г.          

   

За Политическия консултативен съвет

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.