Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на парламентарната група на ФКД

 

 Във връзка с приетото на 19.V.1991 г. от ръководителите на БЗНС /НП/, БСДП, ПК “Екогласност”, Зелената партия и ФКД решение, отнасящо се до формалното препотвърждаване на основните принципи на политическата коалиция на СДС и декларирането на готовност за подписване на ново политическо споразумение и излъченото в съответствие с това съобщение в печата, парламентарната група на ФКД декларира:

ПОДКРЕПЯ НАПЪЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ПЕТКО СИМЕОНОВ, ПОДПИСАЛ РЕШЕНИЕТО И СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПЕЧАТА ОТ ИМЕТО НА ФКД.

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ФКД:

 

1.              Теодоси Димитров Томов

2.              Васил Палакаркин

3.              Еленко Божков

4.              Марко Тодоров

5.              Ценко Трифонов Цветков

6.              Вили Цанков

7.              Марко Ганчев

8.              Георги Мишев

9.              Славян Сапарев

10.         Георги Георгиев

11.         Тодор Тодоров[1]

12.         Стойчо Донев

13.         Николай Близнаков


 

[1] Тодор Иванов Тодоров - син на Иван Тодоров-Горуня, един от организаторите на подготвян опит за преврат срещу Тодор Живков през 60-те години. Сомоубил си при ареста. Тодор беше депутат от БСП, който премина към парламентарната група на ФКД.

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.