Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

Политическото споразумение, което беше парафирано преди две седмици, отбелязва важен етап в преодоляването на безплодната политическа поляризация и допринесе за създаването на служебно правителство, което да действа по времето на Великото Народно събрание като подготви следващите избори. Споразумението стимулира законодателната работа на парламента и в този смисъл вече изпълни своята политическа роля.

Въпреки редицата формулировки, чрез които БСП отново се стреми да умаловажи своята историческа вина за националната катастрофа и да не поеме докрай отговорността, която носи, ние подписваме споразумението със съзнанието, че в момента едно лошо споразумение е по-добро от продължаване на конфронтацията.

Страната изнемогва. Необходимо е да се приемат най-важните закони и да се предприемат мерките, които да сложат началото за излизане от кризата.

Същевременно за нас е ясно, че трайно демократично развитие може да настъпи само след едни нови избори, които да отразят дълбоките промени в общественото мнение. Ето защо, като настояваме твърдо за провеждане на националните избори до края на април, ние подписваме с особено мнение за този срок, като настояваме:

 

1. В споразумението да влезе клауза, предвиждаща компрометираните чрез участието си във властта досега народни представители да си подадат оставките.

 

2. В споразумението да влезе клауза, според която след 10.01.1991 г. не трябва да има неработеща местна управа.

 

3.а. Да се докаже произхода на парите.

3.б. Имуществата на партиите да се считат за общински “до доказване на противното”.

 

4. На стр. 8 в “За отговорността” текстът да се измени така: “БСП като приемник на БКП поема ЦЯЛАТА отговорност за управлението на страната през последните десетилетия.

 

5. На стр. 9 в “За имуществата” ясно да се каже, че ще даде отчет за ВСИЧКИ ИМУЩЕСТВА НА БСП, НЕЗАВИСИМО КОГА И ПО КАКЪВ НАЧИН СА ПРИДОБИТИ.

 

6. На стр. 13 “За социалните конфликти”: ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА ТОЗИ АБЗАЦ НЕ ТРЯБВА ДА ВЛИЗА В СПОРАЗУМЕНИЕТО. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДМЕТ НА ТОЗИ ТЕКСТ, МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ДОГОВОР ЕДИНСТВЕНО И САМО МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО.

 

3 януари 1991 

 


Забележка: Никакъв резултат нямаха подобни пожелателни декларации. БСП и нейната номенклатура (стопанска и силова) вървеше като валяк.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.