Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

До МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ

До МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

      НА НРБ

До ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКА

      НА ЕКОФОРУМА

До КОМИТЕТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА

      СРЕДА

До НЕФОРМАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ “ЕКОГЛАСНОСТ”

До СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството

в България

 

Във връзка с предстоящата среща на европейските страни по въпросите на екологияга, която ще се проведе в София от 16 октомври до 3 ноември тази година, Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България приветствува инициативата и усилията на българското правителство да направи нашата страна домакин на тази изключително важна за нас и света среща.

За да може обаче тя действително да протече в духа на Хелзинки и Виена и за да може нашата страна да даде своя достоен принос в нейната работа, Клубът счита, че сега е удобният момент нашето правителство:

 - Да обяви официално разсекретяването на екологическата информация за страната, като осигури свободен достъп до нея за всички, които желаят да работят за екологическото оздравяване на България – частни лица, неформални групи и сдружения, официални държавни институции и обществени организации, като гарантира правото на всички да издирват, получават, проверяват, коментират, тиражират и разпространяват екологическата информация.

 - Да регистрира по законния ред неформалните групи и сдружения, които отдавна са предали документи за това в съда: Обществения комитет за екологическа защита на град Русе и сдружението Екогласност.

- Да направи необходимото официални представители на Обществения комитет за екологическа защита на град Русе, сдружението Екогласност и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България да участват в работата на срещата.

- Да даде възможност на Екогласност, както и на другите неформални сдружения да провеждат своите инициативи паралелно с официалния Екофорум.

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България, който в Програмната си декларация има отделно направление по екологическите въпроси, е готов както да вземе участие в официалната среща, ако негови представители бъдат поканени, така и да подпомага инициативите на другите неформални сдружения.

Клубът е готов да проведе и свои самостоятелни инициативи в подкрепа на благородните идеи и принципи на европейската екологическа среща в София.

 

 

 

3 октомври 1989

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home