Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  БЮЛЕТИН №2

 

На Клуба за подкрепа на преустройството и гласността в България

Над 90 екземпляра от Бюлетин №1 на Клуба бяха иззети при обиск в дома на Евгения Иванова и Георги Величков на 16.12.1988 г. Поради това Бюлетин №2 ще трябва да даде, макар и сбито, представа за събитията и състоянието на Клуба от учредяването му на 3.11.88 г. досега.

I. АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА КЛУБА

а/ Осведомяване за създаването на клуба – изпратени писма до ...

б/ Изпратена телеграма до М. Горбачов по случай 7 ноември, подписана от 45 членове на Клуба

в/ Друга активна дейност Клубът няма.

/Бяха направени редица опити за клубни сбирки с различни цели: литературно четене на произведения на членове на Клуба, обсъждане на проблемите на преустройството у нас със сътрудничеството на лектор от ЦК на БКП, .... Тези инициативи се провалиха. Главната причина за това е, че властите не дават на клуба зала. С това те нарушават конституционното право на гражданите да правят събрания, за което държавните органи са длъжни да им предоставят необходимите материални условия /чл. 54, ал. 1 и 2/

II. АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ КЛУБА

а/ Против партийните членове

- викане в Общинските комитети на БКП, разпити, обвинения в незаконна и нелегална дейност и поставяне пред избор: Клуба или Партията. Заплахи. Така беше направено със Снежа Аврамова ...

- партийни наказания: изключени от ЦК на БКП: Коприна Червенкова, Иван Джаджев и Борис Спасов /Членовете на първичната партийна организация, в която е членувал Борис Спасов, единодушно са гласували против наказанието и са поискали те да разгледат положението на Спасов/. С последно предупреждение за изключване и строго мъмрене са наказани Мария Бойкикева, Искра Панова и Чавдар Кюранов. Очаква се да бъдат наказани и други.

б/ Против активни борци против фашизма и капитализма: отнето е званието на Борис Спасов; Иван Николов и Искра Панова са викани и заплашвани от ръководството на Съюза на АБПФК.

в/ Против безпартийни членове на Клуба – викане при общинските прокурори, обвинения в противозаконна дейност и санкциониране с “предупреждение”: Желю Желев, Евгения Иванова ...

г/ Открито следене с коли и пеша на Желю Желев и Мария Бойкикева в продължение на ... дни, и само пеша на Евгения Иванова /.../ дни.

д/ Заплахи и обиди по телефона на Желю Желев и Борис Спасов

е/ Преждевременно пенсиониране на Мария Бойкикева, Борис Спасов и Чавдар Кюранов.

ж/ Арест на част от ръководството /Желю Желев, Мария Бойкикева, Невена Стефанова, Борис Спасов/, както и на Любо Иванов /съпруг на М. Бойкикева/ и на Деян Кюранов /член на Клуба/ на 16.12.88 г. Разпит на същите, както и на Евгения Иванова с употреба на заплахи, инсинуации, лъжливи обвинения. Обиск в дома на Евгения Иванова и изземане на цялата архива на клуба и на пишещата машина на писателката Евг. Иванова.

з/ Партийни и обществени органи разпространяват официално клевети против Клуба. Говори се за “взлом” при учредяването на клуба /Йордан Йотов/, че Кр. Горанов и В. Добриянов са били “вписани” в Клуба без тяхно съгласие /Митров – секретар на Общ. Комитет – Средец, Пламен Живков Живков/, че вуйчовците на Евгения Иванова са съдени от Народния съд.

и/ Към ЦК на БКП е създадена специална Комисия за борба с клуба с членове Димитър Стоянов, Йордан Йотов, Начо Папазов и др. В резултат от дейността на комисията Политбюро на ЦК на БКП е взело решение против клуба и е разпоредило дейността на клуба да се осъжда като антипартийна, фракционна и демагогска.

к/ Наредено е да се отказват зали на неформални групи. Засилен е контролът върху ксероксите и другите размножителни средства. Средствата за масово осведомяване досега не са осведомили българския народ за съществуването на Клуба. Изготвен е поредният разширен списък на непечатаеми автори – като съответно ги лишават от достъп до средствата за масово осведомяване

 

III. РЕАКЦИИ НА КЛУБА ПРОТИВ РЕПРЕСИИТЕ:

а/ Жалби до Народното събрание ...

б/ Жалби до главната прокуратура ...

в/ Изказвания в защита на Клуба при повикванията в Партията и прокуратурата, и на събранията за “свеждане” на наказанията.

г/ Поради мълчанието, наложено на нашите средства за масово осведомяване, Клубът реши, че негови членове по тяхно усмотрение могат да дадат интервюта по телефона на западните радиостанции “Би Би Си” и “Дойче веле”. Независимо от решението на ръководството да не се дават интервюта на други радиостанции, редица членове ва Клуба се съгласиха да бъдат интервюирани от “Свободна Европа”. Възможно е и някои членове на клуба, дали интервютата, да не са знаели за това решение на ръководството.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА КЛУБА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАБОТА

Тук са се оформили две главни мнения, които разделят както ръководството, така и членовете на Клуба. Първото мнение /което засега, изглежда, има повече привърженици/ е, че на този етап и при това отрицателно отношение на властите, клубът не трябва да се стреми към активни действия. Достатъчно е, че той съществува. Активните действия могат да предизвикат по-остри репресии, които да доведат до разпадането на клуба. Да съществуваме, макар и нищо да не правим! Самото ни съществуване се оказа /в нашите условия/ смел акт на гражданско неподчинение. Около клуба постепенно се създава благожелателно обществено мнение, което с времето става все по-силно и значимо. Нещо повече, при такова “нищоправене” репресиите се проявяват не само като безсилни, но и като абсурдни. Така разсъждават нашите “не му е временисти”.

Второто мнение е, че клубът трябва да започне активни действия. В противен случай клубът с лекота ще може да бъде манипулиран към едни или други полезни за властите реакции. От друга страна, свеждането на дейността на клуба до “нищоправене” или в най-добрия случай до принудени реакции бързо ще доведе до разплуване и разпадане. Та нали репресиите и отрицателното отношение на властта съществуват и сега. Хората ще почнат да се питат: защо понасяме този постоянен натиск, след като така и така нищо не правим? Засега освен ръководството, което пише жалби и двама-трима интервюирани по телефона, никой от над стоте членове на клуба не е направил нищо. От тях не е поискано нищо. Но те имат Декларацията на клуба и могат да направят нещо, ръководейки се от нея. Крайно време е за това. Защото ще ни се смеят всички. И с право. Така разсъждават нашите “акционисти”

Възможно е да се открият и други мнения. Но на този етап ръководството на клуба смята, че Клубът трябва да се произнесе в полза на първата или втората линии на поведение, изложени по-горе.

V. ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА КЛУБА /не от членове на клуба/

а/ писмо на Христо Ганев

б/ писмо на писателите

в/ писмо на Пенка Дамянова

VI. НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА

VII. НАПУСНАЛИ КЛУБА

Няма такива!


Забележка: Предложение на Деян Кюранов, което е обсъждано в Управителния съвет в края на декември 1988 година. Не е разпространяван такъв бюлетин.

 

 

  

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home