Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

БЕРЛИН

 

 

DEUTSCH-BULGARISCHE VEREINIGUNG¹

zur Unterstűtzung der Perestrojka in Bulgarien

  

DEUTSCH-BULGARISCHE VEREINIGUNG                

 

Am Rehwechsel 24

D-1000 Berlin 37

                                           Telefon 030/8 15 91 15

 

12 януари 1990 год. 

Проект

 

 

УСТАВ

 

“Немско-българско сдружение за подкрепа на преустройството в България” има за цел да обедини всички демократично-мислещи българи и техните приятели-немци, част от които са наши съпруги и съпрузи и по този начин да се окаже пълна и всеотдайна морална помощ на новосформираните Демократични движения у нас. Сдружението има също за цел, по мирен път, чрез Свободни избори и Парламентарна демокрация командно-бюрократичната система на комунистическата идеология да се отстрани, както стана в Унгария, Полша, ГДР и Румъния. Да се прояви активност за възвръщане и съхранение на богатите чисти български традиции от векове и унищожени през четирите десетилетия от сталинизма.

Уставът, в който са залегнали основните точки на поемащите от нас задължения цели: да се възстанови разрушеното доверие в името на нова демократична България.

1. Избор на ръководство в състав от пет души:

а/ Председател

б/ Отговорен секретар /зам.председател/

в/ Касиер

г/ Говорител на сдружението

д/ Член без особени задачи

2. Постъпване като член на НБС става чрез молба за прием:

а/ Ръководството разглежда молбата и взима съответното решение.

б/ Дискредитирани българи, известни със своите доноси и денунциации в Консулството, няма да бъдат приети.

3. Ръководството се избира за две години.

4. Членски внос за една година: 60 марки. Неплатили вноската за три месеца, им се анулира членството без предупреждение.

5. Избира се Контролна комисия, която има за цел да контролира финансите на сдружението и същевременно да упражнява контрол на цялостната дейност в ръководството.

6. НБС поема задължението: екстремни личности и групировки, близки до ултра-десни течения с монархически или анархически тенденции и всички неконтролиращи се с толерантност движения, не трябва да се приемат в редовете му. Така също и принадлежащи към ултра-леви групи.

7. Напуснал ръководството член се назначава от цялото ръководство нов до момента, докато бъде потвърден от общото събрание.

8. Общото събрание има право, базиращо се върху ¾ от членовете на сдружението, да изиска организационен диспут и да изкаже недоверие към някого от ръководството, т. е. член от ръководството може чрез гласуване да му се отнеме мандата.

9. След избор на ръководството, организацията се задължава да бъде регистрирана Амтсгерихт Берлин /Запад/ и да притежава правото на Гемайннмютцигкайт.

10. Изборът е таен и се контролира от Изборната комисия, избрана на Общото изборно събрание.

 

___________

печат

 

¹Документът е върху официална бланка. 

 

 

*         *         *

 

 

DEUTSCH-BULGARISCHE VEREINIGUNG¹

zur Unterstűtzung der Perestrojka in Bulgarien

  

DEUTSCH-BULGARISCHE VEREINIGUNG                

 

Am Rehwechsel 24

   D-1000 Berlin 37

                                           Telefon 030/8 15 91 15

 

12 януари 1990 год.

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

УСТАВА

  

“Немско българско сдружение за подкрепа на преустройството в България” се създава от необходимостта да се скъсат веригите на мълчанието, когато в процеса на организационните борби на друж. “д-р Петър Берон” бяха всекидневие.

Мълчаха много, когато се криеха отношенията с органите на властта в България и явни, прикрити под формата на дипломати, агенти на ДС, когато с мръсни кампании срещу будните демократични съвести се правеха доноси и се сипеха клевети. Мълчаха много, когато другите се плюеха и техните досиета в консулството надебеляваха, само защото прогресивните убеждения се изказваха на висок глас.

Мълчаха много, защото “времената бяха такива”. Те никога не защитиха никого, доколкото ни е известно, в знак на протест, изявявайки се като честни граждани, защото не искаха да се откажат от десерта си. Подобно системата у нас, години наред вдигаха послушно ръка като гимнастици. Мълчаха много, кипейки вътрешно, когато въпреки демократичните си убеждения /иначе нямаше всички да бъдем тук!/ бяха принудени да задушат всяка по-свободолюбива мисъл и някои се сетиха за жертвите едва когато това стана безопасно. Слаба утеха е, че през всичките тия години някои от нас уж били мислели различно – подтискащото е, че някои действуваха единодушно.

Политбюро на ЦК на БКП не е вече политическо, а погребално бюро. Ленинските награди и отличия да бъдат отнети на бившия генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков. Нека да се почувствуват “героите на социализма” унижени пред очите на целия народ, да бъдат съдени и да се покаят, ако имат сили за това и ако това може да бъде някакво “изкупление” на греховете им. Такова правдиво съдене трябва да се предава по Българската телевизия.

Ние не можем да притежаваме цивилизация и култура, ако нямаме човечност. Няма нищо по-страшно от демагога на власт. Но не по-малко страшна е властвуващата простотия на всичките й форми и проявления: и под маската на уж борец за народна демокрация, и с грижата да трупа богатства за сметка на народа.

Ние издигаме следните искания:

- отстраняване на корумпираните личности – от Политбюро до най-малката партийна група, до последното кметство.

- пълна замяна на опетнените ръководители на средствата за масова информация.

- закон за отстраняване ръководната роля на БКП.

- свободни избори в България.

- да бъдат наказани участниците в репресии и да се разсформират въоръжените цивилни отряди, както и да им се изземе бойното оръжие.

- да се търси отговорност на всички ония, които досега са си служили с денунцирания против честните граждани.

- да бъдат напълно реабилитирани, правно и граждански всички репресирани.

- да се преустановят функциите на Държавна сигурност, която досега подтискаше брутално народа ни.

- със специална резолюция, одобрена от общото събрание, да се изиска от Генералното консулство на НРБ, нашите досиета да не бъдат унищожени.

- да се отчуждим от дружеството “д-р П. Берон”, което беше жалък продукт на коруптно-бюрократичната система у нас. Стотици хиляди марки като дарения влизоха в касата на най-корумпираната държавна мафия и бяха помощ на една криминална каста, която живееше за сметка на народа.

- да бъдат отпуснати полагащите се права и свободи на народа.

 

(подпис и печат)

/В. НИКОЛОВ/

 

¹Документът е върху официална бланка.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home