Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

БАНСКО

 

Клуб за гласност и демокрация

община Банско

До Федерацията на клубовете

за гласност и демокрация

бул. “Дондуков” 39

София-1000

 

 

Приложено изпращаме Ви учредителният протокол на Клуба за гласност и демокрация град Банско.

Молим за регистрация при Вас.

Установихме преди две седмици личен контакт с г-н Петко Симеонов и той ни упъти как да процедираме.

За връзка с клуба:

Вр. председател: Иван Сирлещов, тел. ХХ-ХХ, код ХХХХХ

Секретар: Димитър Кадев, тел. ХХ-ХХ

Адрес на СДС гр. Банско: 2770 Банско, ул. “Хр. Ботев” 2, тел. 41-56

 

Оставаме с уважение:

Клуб за гласност и демокрация

гр. Банско

Вр. Председател:(подпис)

/Ив. Сирлещов/

 

 

                   

ПРОТОКОЛ № 1

 

Днес 09.02.1990 год. се проведе гражданско събрание на което се учреди “КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ” в община Банско, със следните основни цели:

- да се върви към демократизиране на обществото с мирни цели

- да се подпомагат в дейността им само честните, неопетнени и предани граждани на общината.

- да се гласува на изборите за наистина можещи, мъдри и привлекателни хора.

Съучредители на клуба са:

 

- Иван Сирлещов – безпартиен

(п)

- Цвятко Обецанов - “

(п)

- Димитър Трушев - “

(п)

- Димитър Кадев - “

(п)      

- Иван Обецанов - “

(п)

- Борис Прегьов - “

(п)

- Здравко Буцов - “

(п)

- Георги Весков    “

(п)      

 

Йордан Мадолев – безпартиен

(п)

Георги Петаков - “  

(п)

Любен Пидов -    “  

(п)

Георги Шумаров -  “      

(п)

Костадин Пиришанчин - “

(п)

Димитър Глушков -  “   

(п)

Димитър Везьов -  БКП

(п)

Иван Голев -   “

(п)

 

 

Определен беше Инициативен комитет на клуба в състав: временни председател, секретар и двама члена. Одобрена беше платформата на клуба, както и събирането на членски внос.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.