Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация          

 

 

До отдел “Идеологическа политика”,

                  ЦК на БКП,

копие: Председателя на Комитет за култура,

                  Председателя на СБЖ

 Уважаеми другари[1],

С недоумение разбрахме, че главният редактор на вестник “Народна култура” Стефан Продев е сменен.

За всеки, който следи вестника, е ясно, че именно под ръководството на Продев той се превърна в преден пост на идеите за гласност и преустройство у нас. Авторите и редакторите на вестника неведнъж успяха да дадат на читателите материали – сплав от научна обективност и публицистична страст, а само от такава сплав се прави професионална журналистика.

Гланият редактор направи и нещо повече, което от години не е било у нас: обяви на първа страница на вестника своя линия и пое отговорността за нея. Със собствения си подпис в броя от 4 ноември той писа: “... и занапред “Народна култура” ще бъде една от трибуните на новото мислене и без колебание ще се стреми да запази невинен и равен, но търсещ дух”.

Една седмица след тази декларация главният редактор беше сменен. Защо е сменен Стефан Продев?

Опитваме се да си го обясним с формални причини, примерно - навършена пенсионна възраст. Но това е несъстоятелно, щом си дадем сметка за важния политически момент, който преживяваме. А не е и тайна, че почти няма главен редактор на централен вестник, който не е навършил /в няки случаи отдавна/ години за пенсиониране.

Остава си факт, пораждащ недоумение: сменен е главният редактор, чиито дела последователно подкрепят преустройството. Това може само да разколебае доверието ни, че идеите за гласност и преустройство ще станат наша действителност.

Убедени сме, че едно преразглеждане на решението за освобождаване на Стефан Продев от поста “главен редактор” на в. “Народна култура” ще бъде в интерес не само на читателите на вестника, но и на цялостния процес на преустройство у нас.

 

София, ноември 1988                              Граждани:


 

[1] Подписка, организирана от Клуба, без да се споменава това.


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home