Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

До Председателя на Държавния съвет и генерален секретар

 на ЦК на БКП Тодор Живков

 

До Председателя на Министерския съвет Георги Атанасов

До Председателя на Народното събрание Станко Тодоров

До Главния прокурор на Републиката проф. Васил Мръчков

До Председателя на СБП Любомир Левчев

До столичните всекидневници и "Литературен фронт"

 

 

Обръщаме се към Вас с настоятелна молба за спешно разрешение на случая с поета Петър Манолов от Пловдив.

Извършено е посегателство върху неприкосновените ръкописи на писател и по този начин се злепоставя Родината пред очите на цивилизования свят.

Поетът Петър Манолов, автор на две книги, получили добра оценка от критиката в нашия печат, от 11 януари 1989 г. е в безсрочна гладна стачка, с което той защищава правата си на човек и писател, защото Словото е дар от народа за народа и никой няма право да сложи ръка върху него.

Призоваваме да се върне незабавно творческия архив на Петър Манолов, за да не се стигне до трагична развръзка.

 

25 януари 1989

 

проф. Стоян Каролев[1]

Иван Коларов

Евгения Иванова

Георги Друмев

Благой Димитров

Желю Желев

Стефан Продев

Мария Бойкикева

проф. Чавдар Кюранов

Димитър Стойчев

Димитър Новачков

Йордан Василев

Христо Радевски

Иван Радоев

Константин Павлов

Александър Миланов

Невена Стефанова

Владимир Левчев

Георги Величков

Михаил Величков

Уша Цонкова

Блага Димитрова

Елка Константинова

Деян Кюранов

Марко Ганчев

Искра Панова

Румен Леонидов


 

Присъединяваме се към апела на 27 интелектуалци от София от 25.I.1989 да бъде върнат целия архив на Петър Манолов незабавно. Разтревожени сме за живота на Вера и Петър Манолови. Опасността виси не само над тях, но и над престижа на нашата страна.

3.II.1989, София

 

акад. Алексей Шелудко

Радой Ралин

Валери Петров

полк.о.з.Борис Спасов

Янаки Петров

Борис Христов

Антонина Желязкова

Христо Алексиев

Вера Смилкова

Петко Симеонов

Кирил Геров

Недялко Мерджанов

Иван Цанев

Ирина Акташева

Христо Писков

Велислава Дърева

Зина Маркова

Димо Димовеки

Георги Мишев

Димитър Коруджиев

Петър Слабаков

Кирил Кадийски

Дамян Дамянов

Тодор Колев

инж. Станчо Петров

Надежда Александрова

  

Допълнително се подписват:

 

Васил Станилов

Юлия Огнянова   

доц. Розалина Новачкова

проф.д-р Светла Аврамова

Екатерина Йосифова

Ангел Ахрянов

полк.о.з.Павел Вергиев

Невена Мечкова

Александър Кънев (Брацигово)

 


 

[1] Този апел на интелектуалци е подписан както от членове на Клуба, така и от нечленове. Подписката е едно от доказателствата за размитите граници на Клуба.

 

 


 

Copyright 1998-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.