Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА[1]

ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА КПСС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР - ДРУГАРЯ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧОВ

Уважаеми Михаил Сергеевич,

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България,  създаден наскоро от представители на творческата интелигенция, Ви поздравява с годишнината на Великата октомврийска социалистическа революция, като пожелава на Вас лично и чрез Вас на съветските народи по-нататъшни успехи в борбата за гласност, демокрация и цялостно преустройство на обществото.

 

От членове на клуба:

 

Радой Ралин

Христо Радевски

Валери Петров

Невена Стефанова

Блага Димитрова

Георги Величков

Михаил Величков

Васил Акьов

Алексанпър Миланов

Давид Овация  

Марко Ганчев

Невена Мечкова

Вера Смилкова

Мария Бойкикева

Боян Папазов

акад.  Асен Дацев

акад. Алексей Шелудко

проф. Кирил Василев

проф. д-р Чавдар Кюранов

проф. д-р Иван Николов

проф. д-р Елка Панова

проф.  д-р Иван Джаджев

проф.  д-р Димитър Овчаров

Иван Коларов

Христо Алексиев

Дучо Мунцров

Юли Стоянов

Васил Живков

Брайко Кофарджиев

Георги Друмев

Коприна Червенкова

Светла Иванова

Воин Кятов

Борис Спасов

Проф. Иван Марев

Проф. Мария Велева

Проф. Снежа Аврамова

Ст.н.с. д-р Зина Маркова

ст.н.с. д-р Желю Желев

доц. Недялко Мерджанов

доц. д-р Николай Василев

д-р Петър Райчев

д-р Искра Панова

доц. Бернард-Мунтян

доц. Миляна Каймакамова

ст.н.с. Йордан Василев

 


 

[1] Телеграмата е изпратена на 8 ноември 1988 г.


Copyright 1998-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.