Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛACHОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

  

В своята ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /приета от Учредителното събрание на 3 ноември 1988/ Клубът изрази твърдото си намерение дa съдействува за осъществяването на решителните за cъдбата на България прогресивни изменения, спазвайки стриктно изискванията на действуващото в страната законодателство.

В изпратената до членовете на Клуба ИНФОРМАЦИЯ /от 20.11.1989/ бе сподeлeно възмущението ни от предприетите спрямо нас наказателни мерки, при част от които законите на страната биваха открито нарушавани именно от онези, професионално задължени дa бдят за спазването им.

В своята ДЕКЛАРАЦИЯ /от 15.111.1989/ Клубът заяви, че ще протестира и ще отхвърля категорично репресивните мерки, насочени срещу  неговите членове и срещу членовете на други подобни сдружения с идеална цел, когaто тези мерки са противозаконни, когато при тяхното осъществяване биват пренебрегвани, както Конституцията, така и подписаните от България международни споразумения.

Ръководейки се от тези принципни съображения, изразяваме тревогата си от последните решения и действия на определени инстанции. Нито eдно от същесвуващите  у нас неформални сдружения /Комитетът за екологическа защита на Pусе, Общественото движение "Eкогласност", Независимият профсъюз "Подкрепа", Независимото дружество за защита на правата на човека, Комитетът за защита на религиозните права, cвободата на съвестта и духовните ценности / все още не е регистрирано. Продължава /чрез среддcтвата на психологическия натиск, откритите заплахи и принудително изтръгнатите "доброволни" желания/ методичното изселване от Родината на членове на Независимото дружество за защита на правата на човека. Сътрудници на Hapодната милиция стрелят по невъоръжен и неоказващ съпротива човек[1]. Набързо "разследван" и "осъден", член на Независимия профсъюз "Подкрепа" бива интерниран в Бобовдол[2]. Наказателните акции срещу членове на Клуба придобиват алегорични, но по-остри форми, като засягат пряко възможностите за професионалната им реализация.

Всичко това демонстрира още веднъж практическото нежелание на съответните институции дa разгръщат процесите на демократизация в България, дa осигуряват необходимата глacност и публичност на разнообразните мнения и схващания за настоящето и Бъдещето на страната, дa активизират и сътрудничат съc всички социални сили, подкрепящи преустройството.

Клубът смята за свое задължение дa заяви:

- Приветствувайки разумното решение на Главната прокуратура на НРБ и навременното съдействие на Комитета по правата на човека в НРБ /съобщение за което бе публикувано в "Работническо дело", №11 О от 20. ІV. 1989/, изразяваме възмущението си от действията на старозагорския районен cъд спрямо интернирания Никопай Колев и настояваме дa бъдат наказани конкретните виновници;

- Подчертавайки принципното си несъгласие с избрания от Симон Варсано начин за изразяване на своя протест, категорично осъждаме проявената от милицията жестокост и настояваме: първо, дa бъдe опpовергано лъжливото и клеветничесско съобщение за случая /"Вечерни НОВИНИ" от 10.IV.1989/; второ, дa бъдe пpовeдeно обективно, с  участието на представители на обществеността, разследване: и трето, дa бъдат наказани съответните виновници;

- Заинтересовани от укрепването на обновителните процеси в нашата страна, потвърждавайки убеждението си, че истинската глacност е един от най-сериозните гаранти за превръщането на България в демократична правова държава, настояваме дa бъдат спрени репресивните мерки против членовете на неформалните сдружения, дa се осигури публикуването  на навременна и aдeкватна информация за всички подобни случаи и за най-важните вътрешнополитически събития, дa се потърси разумен път към консктруктивно сътрудничество и равноправен диалог между официалните институции и всички останали, борещи се за преустройството, обществени сипи и слоеве.

 

24 АПРИЛ 1989

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КЛУБА

 


 

[1] Беше стреляно по Симон Варсано. Късно вечерта той пишел лозунги против властта. Автопатрулът от милицията го забелязал и се опитал да го задържи, при което той побягнал. Стреляли по него. Ранили го и го заловили.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home